Sveriges jordbruk 2030

Kommittén för Sveriges jordbruk 2030

Kommittén ska vara en samlingspunkt i Sverige för de som är intresserade av att bidra till diskussionen om och utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk, liksom till att utforma EU:s jordbruks- och handelspolitik fram till år 2030.

Kommittén är verksam inom Jordbruksavdelningen, mandattid 2017–2019.

Medlemmar

  • Lantmästare Lars-Göran Svensson (ordf.), KSLA-J
  • Utredare Bengt Johnson, Jordbruksverket (sekr.), KSLA-J
  • Agronom Per Hansson (kommunikationsansv.)
  • Handelsexpert Christina Furustam
  • Lantmästare Bengt-Olov Gunnarson, KSLA-J
  • Lantmästare Sture Gustavsson, KSLA-J
  • Lantmästare Åsa Odell, KSLA-J
  • Departementsråd Lars Olsson, KSLA-J
  • Jur.kand. Gunnar Palme, KSLA-J
  • Agronom/Företagsekonom Natalie Tysk, kundansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank, ungdomsrepresentant

samt Linda Cederlund, akademihortonom, Jordbruksavdelningens sekreterare