Sveriges jordbruk 2030

Kommittén för Sveriges jordbruk 2030

Kommittén ska vara en samlingspunkt i Sverige för de som är intresserade av att bidra till diskussionen om och utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk, liksom till att utforma EU:s jordbruks- och handelspolitik fram till år 2030.

Kommittén är verksam inom Jordbruksavdelningen.

Ledamöter

  • Lantmästare Lars-Göran Svensson, ordf., KSLA-Jordbruksavdelningen
  • Utredare Bengt Johnson, Jordbruksverket, sekr.
  • Handelsexpert Christina Furustam, LRF
  • Lantmästare Bengt-Olov Gunnarson, KSLA-Jordbruksavdelningen
  • Lantmästare Sture Gustavsson, KSLA-Jordbruksavdelningen
  • Agronom Per Hansson, Landshypotek
  • Lantmästare Åsa Odell, KSLA-Jordbruksavdelningen
  • Agronom Lars Olsson, Regeringskansliet
  • Gunnar Palme, KSLA-Jordbruksavdelningen

samt Linda Cederlund, akademihortonom, Jordbruksavdelningens sekreterare