Teknik i de gröna näringarna

Kommittén för teknik i de gröna näringarna

Kommittén ska verka för att belysa utmaningar och möjligheter vid introduktion av ny teknik inom jord- och skogsbruk. Arbetet avser att visa på behov som finns inom näringarna och som kan lösas med ny teknik. Vidare ska kommitténs arbete främja införandet av ny teknik i praktiska sammanhang genom ökad kommunikation mellan intressenter och aktörer på området. Kommittén har också som mål att ge konkreta förslag och åtgärder för stödja introduktion av ny teknik.

Kommittén är verksam inom Allmänna avdelningen.

Ledamöter

  • Bengt Persson (A), ordförande
  • Rolf Björheden (S), sekreterare
  • Kenneth Alness (A)
  • Hans Alvemar, SOYL Sverige AB
  • Per Emgardsson, Tidningen Lantmannen
  • Per Frankelius (A)
  • Ove Konradsson, Agroväst Livsmedel AB
  • Carin Martiin (A)
  • Tomas Nordfjell, SLU
  • Line Strand, HS Konsult AB

samt Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningen