Tidigare kommittéer

Kommittéerna tillsätts för begränsad tid, högst tre år. Tidigare har det dock förekommit längre kommittéperioder (och kan undantagsvis göra det igen), då uppdragets karaktär påkallat det.

Kommittéer avslutade under eller efter år 2013

 • Kommittén för skoglig teknik och logistik 1999–2013
 • Kommittén för internationella skogsfrågor (tidigare Utskottet för internationella skogsfrågor) 2000–2013
 • Kommittén för vattenfrågor 1999–2013 (avslutad 2014-06-30)
 • Kommittén för landsbygdsutveckling (tidigare Kommittén för landsbygd och kultur) 2006–2013 (avslutad 2014-06-30)
 • Kommittén för fiskefrågor (tidigare Kommittén för fiske och vattenbruk) 2007–2014
 • Kommittén för matkvalitet och folkhälsa (tidigare Utskottet för mat, hem och ekonomi, Utskottet för mat, hälsa och ekonomi, sammanslagning av tidigare Kommittén för mat, hälsa och ekonomi och Kommittén för livsmedelskvalitet) 1993–2015
 • Kommittén för internationella lantbruksfrågor (tidigare Kommittén för EU-frågor) 2007–2015
 • Kommittén för grön ekonomi 2013–2015
 • Kommittén för kompetensförsörjning 2013–2015
 • Kommittén för forskningspolitik (tidigare Forskningspolitiska kommittén) 1997–2016
 • Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion 2006–2016
 • Kommittén för skogsskötsel 2003–2016
 • Kommittén för energifrågor 2006–2017
 • Kommittén för jordbrukets klimatanpassning 2016–2018
 • Kommittén för skogens ekosystemtjänster från begrepp till värde 2016–2018