Livsmedelsproduktionens värdekedja

Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja, mervärden och konkurrenskraft

Kommittén ska belysa hela kedjan från produktion till konsumtion. Frågor som ska belysas är (oprioriterat):

 • Den 2016 presenterade livsmedelsstrategin
 • Värdet av svensk självförsörjning
 • Säkra livsmedel
 • Konsumenternas värderingar och beteende
 • Matens ursprung (spårbarhet, marknadsföring och märkning)
 • Etiska frågor kring livsmedelsproduktion
 • Den svenska livsmedelsproduktionen och dess internationella konkurrenskraft
 • Folkhälsoaspekterna (mat och livsstil)
 • Nya affärsmodeller (internetförsäljning, etc)
 • Hållbar utveckling

Kommittén är verksam inom Jordbruksavdelningen, mandattid 2016–2019 (ett års förlängning).

Medlemmar

 • Civilingenjör Inger Andersson (ordf.), KSLA-J
 • Generalsekreterare Johan Beck-Friis (sekr.), KSLA-J
 • Agronom Lennart Wikström (kommunikationsansv.), KSLA-J
 • Vd Pär Bygdeson, KSLA-J
 • Agronom Magnus Börjeson, KSLA-J
 • Professor Tommy Cederholm, KSLA-J
 • Agr. stud. Jonatan Fogel
 • Forskare Cecilia Mark-Herbert
 • Strategichef Patrik Myrelid, KSLA-J
 • Lantmästare Louise Ungerth, KSLA-A

samt Linda Cederlund, akademihortonom, Jordbruksavdelningens sekreterare