Livsmedelsproduktionens värdekedja

Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja, mervärden och konkurrenskraft

Kommittén ska belysa hela kedjan från produktion till konsumtion. Frågor som ska belysas är (oprioriterat):

 • Den 2016 presenterade livsmedelsstrategin
 • Värdet av svensk självförsörjning
 • Säkra livsmedel
 • Konsumenternas värderingar och beteende
 • Matens ursprung (spårbarhet, marknadsföring och märkning)
 • Etiska frågor kring livsmedelsproduktion
 • Den svenska livsmedelsproduktionen och dess internationella konkurrenskraft
 • Folkhälsoaspekterna (mat och livsstil)
 • Nya affärsmodeller (internetförsäljning, etc)
 • Hållbar utveckling

Kommittén är verksam inom Jordbruksavdelningen.

Ledamöter

 • Civilingenjör Inger Andersson, ordf., KSLA-Jordbruksavdelningen
 • Veterinär, infochef Johan Beck-Friis, KSLA-Jordbruksavdelningen
 • Agronom, VD Lennart Wikström, kommunikationsansv., KSLA-Jordbruksavdelningen
 • VD Pär Bygdeson, KSLA-Jordbruksavdelningen
 • Agronom Magnus Börjeson, KSLA-Jordbruksavdelningen
 • Professor Tommy Cederholm, KSLA-Jordbruksavdelningen
 • Agr.stud. (landsbygdsutv.) Jonatan Fogel, SLU
 • Forskare Cecilia Mark-Herbert, SLU
 • Agronom, strategichef Patrik Myrelid, KSLA-Jordbruksavdelningen
 • Lantmästare Louise Ungerth, KSLA-Allmänna avdelningen

samt Linda Cederlund, akademihortonom, Jordbruksavdelningens sekreterare