Viltförvaltning

Kommitténs uppdrag är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt. Detta ska göras bl.a. genom att beskriva förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Kommitténs mandattid är 2019–2021.

Medlemmar

  • Professor Camilla Sandström (ordf. & komm-ansv.), KSLA-S
  • Professor Johan Elmberg (sekr.)
  • Vice vd Caroline Bonde Deichmann
  • Professor Göran Ericsson, KSLA-S
  • Generalsekreterare Hans von Essen KSLA-S
  • Agronom Jan Fimmerstad KSLA-J
  • Jägmästare Per Olsson KSLA-S
  • Samordnare Jimmy Pettersson
  • Senior rådgivare Eva Thörnelöf KSLA-A

samt Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare