Viltförvaltning

Kommitténs uppdrag är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt. Detta ska göras bl.a. genom att beskriva förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Kommitténs mandattid är 2019–2021.

Kommittémedlemmar

  • Professor Camilla Sandström S (ordf & komm-ansv)
  • Professor Johan Elmberg (sekr), Högskolan Kristianstad
  • Vice vd Caroline Bonde Deichmann, Ericsbergs slott
  • Professor Göran Ericsson, S
  • Generalsekreterare Hans von Essen S
  • Agronom Jan Fimmerstad J
  • Jägmästare Per Olsson S
  • Samordnare Jimmy Pettersson, SLU
  • Senior rådgivare Eva Thörnelöf A

samt Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare