Enaforsholm, Jämtland

Enaforsholm Fjällgård ligger intill Enafors järnvägsstation ca 15 km öster om Storlien i Jämtland. Egendomen testamenterades till akademien 1937 av grosshandlaren A.W. Bergsten i Stockholm.Gården förvaltas genom Stiftelsen A.W. Bergstens donation och verksamheten bedrivs i bolagsform för att ”… i donator A.W. Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.

Verksamheten vid Enaforsholm bedrivs av idag av värdparet Elinor Wiklund och Peter Jonsson. Maten lagas av lokalproducerade råvaror i säsong. Man kan ta emot upp till 60 gäster och välkomnar också mindre konferenser. Den vackra platsen nedanför Snasahögarna erbjuder omväxlande fjällnatur, lättillgänglig för hela familjen året runt. Enaforsholmskursen innebär bland annat fjällvandring i grupp som utgår från fjällgården och exkursioner i nräliggande fjällområde.

På Enaforsholm finns också en unik fjällträdgård med målet att visa det breda sortiment av växter som kan växa i den tuffaste växtodlingszonen (8) men också att testa nya sorter och följa upp dessa över tid. Här finns idag omkring 80 olika träd och busksorter, 170 perenner samt ett femtontal olika lök- och knölväxter. Som en del i trädgårdens påbörjade restaurering inventeras alla växter så att namnskyltar och översiktskarta kan uppdateras. Du som vill bidra till fjällträdgårdens restaurering, skötsel och utveckling är varmt välkommen till ”Fjällträdgårdens Vänner”!

Läs mer på Enaforsholms egen hemsida.

Hitta till Enaforsholm!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.