Enaforsholm, Jämtland

Enaforsholm Fjällgård ligger intill Enafors järnvägsstation ca 15 km öster om Storlien i Jämtland. Egendomen testamenterades till akademien 1937 av grosshandlaren A.W. Bergsten i Stockholm.Gården förvaltas genom Stiftelsen A.W. Bergstens donation och verksamheten bedrivs i bolagsform för att ”… i donator A.W. Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.

Verksamheten vid Enaforsholm bedrivs av idag av värdparet Elinor Wiklund och Peter Jonsson. Maten lagas av lokalproducerade råvaror i säsong. Man kan ta emot upp till 60 gäster och välkomnar också mindre konferenser. Den vackra platsen nedanför Snasahögarna erbjuder omväxlande fjällnatur, lättillgänglig för hela familjen året runt. Varje år arrangeras Enaforsholmskursen, fjällvandring i grupp som utgår från fjällgården. Läs mer om årets kurs som går av stapeln den 15–22 juli.

På Enaforsholm finns också en unik fjällträdgård med målet att visa det breda sortiment av växter som kan växa i den tuffaste växtodlingszonen (8) men också att testa nya sorter och följa upp dessa över tid. Här finns idag omkring 80 olika träd och busksorter, 170 perenner samt ett femtontal olika lök- och knölväxter. Som en del i trädgårdens påbörjade restaurering inventeras alla växter så att namnskyltar och översiktskarta kan uppdateras. Du som vill bidra till fjällträdgårdens restaurering, skötsel och utveckling är varmt välkommen till ”Fjällträdgårdens Vänner”!

Läs mer på Enaforsholms egen hemsida.

Hitta till Enaforsholm!


En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till…