Enaforsholm, Jämtland

Enaforsholm Fjällgård ligger intill Enafors järnvägsstation ca 15 km öster om Storlien i Jämtland. Egendomen testamenterades till akademien 1937 av grosshandlaren A.W. Bergsten i Stockholm.Gården förvaltas genom Stiftelsen A.W. Bergstens donation och verksamheten bedrivs i bolagsform för att ”… i donator A.W. Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.

Verksamheten vid Enaforsholm bedrivs av idag av värdparet Elinor Wiklund och Peter Jonsson. Maten lagas av lokalproducerade råvaror i säsong. Man kan ta emot upp till 60 gäster och välkomnar också mindre konferenser. Den vackra platsen nedanför Snasahögarna erbjuder omväxlande fjällnatur, lättillgänglig för hela familjen året runt. Enaforsholmskursen innebär bland annat fjällvandring i grupp som utgår från fjällgården och exkursioner i nräliggande fjällområde.

På Enaforsholm finns också en unik fjällträdgård med målet att visa det breda sortiment av växter som kan växa i den tuffaste växtodlingszonen (8) men också att testa nya sorter och följa upp dessa över tid. Här finns idag omkring 80 olika träd och busksorter, 170 perenner samt ett femtontal olika lök- och knölväxter. Som en del i trädgårdens påbörjade restaurering inventeras alla växter så att namnskyltar och översiktskarta kan uppdateras. Du som vill bidra till fjällträdgårdens restaurering, skötsel och utveckling är varmt välkommen till ”Fjällträdgårdens Vänner”!

Läs mer på Enaforsholms egen hemsida.

Hitta till Enaforsholm!


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!