Huset

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus i centrala Stockholm byggdes 1869, ursprungligen för att hysa utbildning och forskning inom bergsvetenskap. Arkitekt var Fredrik Wilhelm Scholander (1816–1881). Exteriören är typisk för 1860-talets klassicistiska tradition, med s k rusticering och markerade band, gesimser, mellan våningarna. Under åren har olika akademiska institutioner huserat i byggnaden och ett par omfattande ombyggnader har gjorts.


 • 1869–1977 – Bergskolan.
 • 1917–1945 – Metallografiska institutet.
 • 1947–1971 – Stockholms högskola och universitet, men KSLA övertog ägarskapet redan 1968.
 • 1972–  – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
 • Under 1900-talet, fram till 1968, moderniserades byggnaden, fick centralvärme och toaletter, men behölls i övrigt i originalskick.
 • 1967 – Byggnaden blir byggnadsminne enligt kulturminneslagen, men skyddsbestämmelserna omfattade bara fasaderna och trapphuset.
 • 1970–1972 – Omfattande ombyggnad av interiören.
 • 1990–1991 – Ombyggnad/restaurering, arkitekt: Ove Hidemark (1931–2015).
 • 2011 – Donatorsfoajén renoveras, arkitekt: Elisabeth Bonde Hatz.
 • 2015 – Hushållningssällskapet flyttar in på biblioteksplanet.
 • 2016–2017 – omdaning av trädgården.

Läs om akademiens hus.

En rundtur

Bottenvåningen

Innanför porten ligger det lilla trapphuset som är bevarat sedan huset byggdes.
Till höger ligger Donatorsfoajén. Akademiledamoten arkitekt Elisabeth Hatz designade ett nytt utseende för foajén i samband med akademiens 200-årsjubileum 2013.

KSLA:s donatorsfoajé.

Donatorsfoajén.

Donatorsfoajén är tänkt att vara

 • ett rum där vi kan ta emot deltagare i seminarier och konferenser,
 • ett rum för mottagningar och mingel före och efter seminarier och möten där man kan ta en drink med tilltugg,
 • ett rum där vi lätt kan duka fram lättare måltider,
 • ett rum där man kan sitta ned i någon liten sittgrupp men också ett rum där vi lätt kan möblera för större sittande sällskap,
 • ett rum som har nära till vår trädgård, och
 • ett rum som exponerar våra donatorer, hedrar och lockar nya – här finns ”Den gröna boken” där alla våra donatorer antecknas och här sitter på väggen en tavla där de större donatorerna får sina namn ingraverade, alltså kallas rummet just Donatorsfoajén.
Det händer att vi dukar upp i Donatorsfoajén.

Det händer att vi dukar upp i Donatorsfoajén.

Längre in finns de två mindre konferensrummen Carl Johan-rummet och Bergstenrummet.

Carl-Johan-rummet

Carl Johan-rummet.

Bergstenrummet

Bergstenrummet.

Till vänster på bottenvåningen ligger sessionssalen/plenisalen som rymmer närmare 100 åhörare.

Plenisalen.

Plenisalen.

En trappa upp

Till höger från trapphuset kommer man in i kollegiets rum. Ove Hidemark har ritat den karakteristiska taklampan.

Kollegierummet

Kollegierummet.

Till vänster öppnar sig biblioteket med väggfasta bokhyllor från golv till tak, på ena sidan ett galleri.

Biblioteket.

Biblioteket.

Biblioteket

Biblioteket.

Innanför biblioteket ligger von Horns rum, ett mindre konferensrum.

von Horns rum.

von Horns rum.

von Horns rum används i första hand av Hushållningssällskapet – och hyser en stor samling HS-skrifter.

von Horns rum används i första hand av Hushållningssällskapet. Här finns en stor samling HS-skrifter.

Två trappor upp

Våningen upptas av arbetsrum, vaktmästeri och pentry. Ett av hörnrummen är akademisekreterarens rum.

Källaren

Här finns matsalen, Oscars källare, vars väggar, valv och golv är i tegel. Här serveras ofta luncher och middagar i samband med akademiens olika arrangemang.

Oscars Källare

Oscars Källare


Akademihuset

KSLA:s hus ligger högst upp på Drottninggatan Stockholm.


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.