Ledamöter

Ledamöterna är akademiens främsta resurs. Svensk eller utländsk medborgare, som är känd för framstående insikt och erfarenhet inom akademiens verksamhetsområde, kan väljas till ledamot.


Inom akademien finns tre avdelningar:

  • Allmänna avdelningen
  • Jordbruksavdelningen
  • Skogsavdelningen

Varje avdelning består av svenska ledamöter, hedersledamöter och internationella ledamöter. De kommer från forskning, praktik, administration och näringsliv men företräder i akademien sin personliga kompetens. Många av dem återfinns bland de främsta företrädarna för de areella näringarna.

Inom respektive avdelning finns 70 ”rum” för svenska ledamöter under 66 år och 25 ”rum” för internationella ledamöter under 66 år.

Därtill finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.

När en ledamot fyller 66 år lämnar han eller hon sitt ”rum” men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny ledamot väljs in i akademien. Ledamöterna utses genom val av akademien en gång per år.

Alla ledamöter

Abrahamsen Roger, Dr., professor emeritus, 2002 i Jordbruksavdelningen

Ackzell Lennart, SkogD, internationell samordnare, 2014 i Skogsavdelningen

Ahlén Ingemar, Fil. dr., professor emeritus, 1982 i Allmänna avdelningen

Ahlgren Lennart, Tekn. dr., 1997 i Allmänna avdelningen

Ahlqvist Håkan, Agronom, f. d. koncernchef Lantmännen och Cerealia AB, 1997 i Allmänna avdelningen

Alekseev Alexander, Professor, 2010 i Skogsavdelningen

Alness Kenneth, Verkställande direktör, 2008 i Allmänna avdelningen

Alsmarker Tomas, Civilingenjör, tekn. lic., 2002 i Skogsavdelningen

Alwall Svennefelt Catharina, Universitetsadjunkt, 2012 i Jordbruksavdelningen

Andersen Pia Haubro, Professor of Large Animal Surgery, 2015 i Jordbruksavdelningen

Baker Susan, Professor, 2012 i Allmänna avdelningen

Balodis Andris, Director, Timber Production and Deliveries, 2997 i Skogsavdelningen

Barberis Elisabetta, Professor, Dr. emeritus, 2000 i Jordbruksavdelningen

Barklund Åke, Civiljägmästare, Akademiens förutvarande sekreterare och VD (2006–2012), 1991 i Skogsavdelningen

Bastrup-Birk Annemarie, Dr., PhD, Forest Expert, 2013 i Skogsavdelningen

Beck-Friis Johan, Generalsekreterare, leg. veterinär, 2016 i Jordbruksavdelningen

Bendz Mårten, Skog. lic., professor emeritus vid Växjö universitet, 1973 i Allmänna avdelningen

Bengtsson Anders, Agr. dr., statsagronom, 1981 i Jordbruksavdelningen

Bengtsson Bo, Agr.dr., docent, DTA, professor emeritus, f. d. chef för styrelsen för u-landsforskning (SAREC), 1996 i Allmänna avdelningen

Bengtsson Charlotte, Verkställande direktör, Tekn.dr, 2016 i Skogsavdelningen

Carlander Birgitta, Agronom, lantbrukare, 2011 i Jordbruksavdelningen

Carlsson Mårten, Professor em., agr.dr h.c. (NLH), agr.forst. dr h.c., agr.dr h.c. (Tartu, Kaunas), f. d. rektor vid SLU och NOVA, akademiens preses perioden 2004–2007, hedersledamot 2011, 1978 i Jordbruksavdelningen

Carlsten Johan, Leg. vet., vet.med.dr, docent, civilingenjör, 2008 i Allmänna avdelningen

Cederberg Christel, Bitr. professor, fil.dr agr., 2002 i Jordbruksavdelningen

Cederholm Tommy, Professor, överläkare, 2015 i Jordbruksavdelningen

Chapin III Terry, Professor of Ecology, 2000 i Skogsavdelningen

Chiwona-Karltun Linley, Docent (Associate Professor), 2018 i Jordbruksavdelningen

Christensen Bent Tolstrup, Professor, DSc, 1997 i Jordbruksavdelningen

Christensen Lars Gjøl, Dr. Agric., Professor, 1997 i Jordbruksavdelningen

Claesson Claes-Göran, Agronom, lantbrukare, konsult, f. d. rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum, 2010 i Allmänna avdelningen

D'Amours Sophie, Professor, 2016 i Skogsavdelningen

Dabkevicius Zenonas, Professor, 2011 i Allmänna avdelningen

Dahlberg Håkan, Fil. pol. mag., f. d. koncernchef, 1993 i Allmänna avdelningen

Daily Gretchen, Senior Fellow, Bing Professor in Environmental Science, 2013 i Allmänna avdelningen

Dalin Göran, Vet. med. dr., docent, universitetslektor, Jordsbruksavdelningens ordförande, 1998 i Jordbruksavdelningen

Danell Kjell, Professor emeritus, 2003 i Skogsavdelningen

Danielsson Gabriel, Verkställande direktör, jägmästare, kapten i Kustartilleriets reserv, 2009 i Skogsavdelningen

Danielsson-Tham Marie-Louise, Leg. vet., docent, professor, 1997 i Jordbruksavdelningen

Daveby Fredrik, Agronom, 2019 i Skogsavdelningen

Davelid Andreas, Handelspolitisk utredare, 2014 i Jordbruksavdelningen

Eckerberg Katarina, Professor, fil.dr, skog.lic., 2005 i Skogsavdelningen

Edfast Ann-Britt, Dr., forsknings- och utvecklingschef, 2008 i Skogsavdelningen

Edling Peter, Agr.dr, lantbrukare, 1993 i Jordbruksavdelningen

Edman Stefan , Författare, biolog, tekn. dr. h. c., 2008 i Allmänna avdelningen

Edqvist Lars-Erik , Vet. med. dr., professor, 1994 i Jordbruksavdelningen

Ehrenkrona Carl-Erik, Agronom, 1994 i Jordbruksavdelningen

Ehrensvärd Jörgen, Lantmästare, 1987 i Jordbruksavdelningen

Eichhorn Horst , Professor, Dr., Dr. h. c. mult., 1986 i Allmänna avdelningen

Eidmann Hubertus, Fil.dr., Dr. phil. nat., professor emeritus, 1986 i Skogsavdelningen

Einarsson Stig, Vet. med. dr., dr. med. vet. h.c., professor emeritus, 1984 i Jordbruksavdelningen

Fagerström Torbjörn, Professor emeritus, f. d. prorektor vid SLU, 2000 i S

Fahlgren Krister, Civiljägmästare, f.d. direktör i Graninge Skog & Trä, 1994 i Skogsavdelningen

Fairclough Graham, Principal Research Associate, 2016 i Allmänna avdelningen

Fajersson Sven, Verkställande direktör, agronom, 2009 i Jordbruksavdelningen

Falkenmark Malin, Professor, hedersledamot 2019, 2019 i Allmänna avdelningen

Fanta Demel Teketay, Professor, 2015 i Skogsavdelningen

Fimmerstad Jan, Agronom, 2006 i Jordbruksavdelningen

Fiskesjö Anne-Li, Miljövårdsdirektör, civiljägmästare, 2010 i Allmänna avdelningen

Fogde Madeleine, Programchef, ledamot av akademikollegiet, 2015 i Allmänna avdelningen

Fogelgren Jan-Erik, Senior Global Fisheries and Operations Officer, 2016 i Allmänna avdelningen

Gabrielsson Lars, Verkställande direktör, 2010 i Skogsavdelningen

Gadow Klaus, von, Dr., Dr. h. c. mult., Professor (retired) University of Göttingen, Germany; Extraordinary Professor University of Stellenbosch, South Africa; Honorary Professor Beijing Forestry University, China, 2003 i Skogsavdelningen

Gaillard-Lemdahl Marie-José, Professor, 2016 i Allmänna avdelningen

Gardner David, Former CEO of Royal Agricultural Society of England, 2016 i Jordbruksavdelningen

Gauffin Elisabeth, Agronom, lantbrukare, egenföretagare, styrelseledamot Jordbruksverket, 2009 i Jordbruksavdelningen

Gemmel Pelle, Professor emeritus. Hedersledamot 2013., 2000 i Skogsavdelningen

Gerhardson Berndt, Professor emeritus, 1994 i Jordbruksavdelningen

Gerremo Inge, Pol.mag., Vet.med.dr. h.c., f. d. lantbruksråd. Hedersledamot 2013., 2013 i Jordbruksavdelningen

Gestrin Christina, Agroforstmagister, Executive MBA, ordförande för PEFC Finlands styrelse, 2014 i Jordbruksavdelningen

Gísladóttir Guđrún, Professor, 2014 i Allmänna avdelningen

Hagberg Lovisa, Fil.dr, Senior policyrådgivare, 2015 i Allmänna avdelningen

Hahn Thomas, Ekonomagronom, docent, 2014 i Allmänna avdelningen

Hallén Sandgren Charlotte, Senior Advisor, PhD, leg. vet., 2011 i Jordbruksavdelningen

Halling Mats, Verkställande direktör, 2012 i Allmänna avdelningen

Hambraeus Leif, Med. dr., professor emeritus vid Uppsala universitet, 1990 i Allmänna avdelningen

Hamill Shane, Overseas Trade Manager, 2018 i Jordbruksavdelningen

Hamilton Henning, Civiljägmästare, MF., 1981 i Skogsavdelningen

Hammar Sven Erik, Skogsbrukare, 2002 i Skogsavdelningen

Hansen Hans Jørn, Principal administrator, 1996 i Allmänna avdelningen

Hansson Bill, Prof., Dr., Dr. h.c., Dr. h.c., Hon FRES, FAAS, Director, Vice President of Max Planck Society, 2006 i Jordbruksavdelningen

Idivuoma Per Gustav, Renägare, f. d. förbundsordförande, 2004 i Allmänna avdelningen

Ihse Margareta, Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003), 1998 i Allmänna avdelningen

Ingelög Torleif, Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS, 2001 i Allmänna avdelningen

Ingvarsson Lena, F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023), 2008 i Allmänna avdelningen

Innes John, Professor, 2017 i Skogsavdelningen

Isaksson Nils-Ivar, Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU, 1987 i Allmänna avdelningen

Ivarsson Pernilla, Departementsråd, chef för djur- och livsmedelsenheten, 2006 i Allmänna avdelningen

Izlar Robert, Director, 2010 i Skogsavdelningen

Jacobsson Jonas, Skog.dr., 2013 i Skogsavdelningen

Jacobsson Ove, Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Norrskog, 1991 i Skogsavdelningen

Jakobsson Anna, Fil.dr., universitetslektor, landskapsarkitekt, 2012 i Allmänna avdelningen

Janson Ulf S, Lantmästare, kammarherre, 1982 i Jordbruksavdelningen

Jensen Erik Steen, Professor emeritus, D.Sc., 2009 i Jordbruksavdelningen

Jensen-Waern Marianne, Vet. med. dr., professor, 2003 i Jordbruksavdelningen

Johansson Gunnar, F. d. skogsvårdschef, civiljägmästare, 1992 i Skogsavdelningen

Johansson Jan-Olov, Med.dr.h.c., ledamot i Avd. IX, IVA, agronom, vetenskapsjournalist, 2013 i Allmänna avdelningen

Johansson Lena, Fv generalsekreterare ICC Sweden, 2017 i Allmänna avdelningen

Johansson Maj-Britt, Fil.dr, professor, Senior Adviser, 2004 i Skogsavdelningen

de Koning Dirk Jan, Professor, Dr, 2019 i Allmänna avdelningen

Kabo Stenberg Charlotta, Verkställande direktör, jägmästare, 2002 i Skogsavdelningen

Kairiukstis Leonardas, Professor, Dr. habil., member of Lithuanian Academy of Sciences, 1997 i Skogsavdelningen

Kardell Lars, Skog.dr, professor emeritus, agr.dr h.c. vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i Köpenhamn, Dr h.c. vid GIH, Stockholm, 1983 i Skogsavdelningen

Karklins Aldis, Dr. habil. agr., Professor, 1997 i Skogsavdelningen

Karlman Margareta, Fil. dr., professor emerita vid SLU, 1989 i Skogsavdelningen

Karlsson Ann-Britt, Agronom, konsult, Jordbruksavdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet, 2001 i Jordbruksavdelningen

Karlsson Björn, Professor em., tekn. dr., 2006 i Allmänna avdelningen

Karlsson Jerker, Skog. lic., civiljägmästare, f. d. verkställande direktör SCA Forest and Timber, 1991 i Skogsavdelningen

Karlsson Sture, Senior konsult, jägmästare, 2011 i Skogsavdelningen

Laestadius Lars, PhD, jägmästare, idéföretagare, adjungerad lektor, 2018 i Skogsavdelningen

Lange Ulrich, Fil.dr, professor, ordförande i BAHP-nämnden, 2010 i Allmänna avdelningen

Larsen J. Bo, Dr. forest. et habil., professor emeritus, 2003 i Skogsavdelningen

Larsson Anders, Agr.dr., 2013 i Allmänna avdelningen

Larsson Jimmy, Nationell affärsutvecklare, 2019 i Jordbruksavdelningen

Larsson Mårten, Civiljägmästare, vice VD Bioekonomi och internationella skogsfrågor, 2003 i Skogsavdelningen

Larsson Stig, Professor emeritus, 2011 i Skogsavdelningen

Larsson Torbjörn, F d verkställande direktör Bergvik Skog, 2007 i Skogsavdelningen

Larsson-Stern Marie, Skog. Lic., f. v. hållbarhetschef Skogforsk, 2013 i Skogsavdelningen

Lee Barbara, Doctor, 2012 i Jordbruksavdelningen

Magnhagen Carin, Fil.dr, professor emerita, 2004 i Allmänna avdelningen

Magnusson Ulf, Professor, leg. veterinär, 2006 i Jordbruksavdelningen

Mailer Rodney, Research Fellow, Adjunct Professor, Dr., 2011 i Jordbruksavdelningen

Malmfors Birgitta, Agr.dr, docent, f. d. studierektor vid institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1988 i Allmänna avdelningen

Marchetti Marco, Professor, 2013 i Skogsavdelningen

Marek Michal, Professor, 2013 i Skogsavdelningen

Mark Herbert Cecilia, Docent, lektor, 2019 i Skogsavdelningen

Markgren Olle, Agronom, 2002 i Allmänna avdelningen

Martiin Carin, Universitetslektor, 2015 i Allmänna avdelningen

Mattsson Jens, Generaldirektör, docent, fil.dr, BSc, FLS, 2018 i Allmänna avdelningen

Negendanck Christian, Jordbruksförvaltare, 2017 i Jordbruksavdelningen

Nekby Bengt, Agr. lic., Ph. D., 1987 i Allmänna avdelningen

Nelson Bert-Owe, Agronom, f d SLA Analysgruppen, f d LRF Konsult, 1996 i Jordbruksavdelningen

Németh Tamás, Professor Dr., Secretary General of the HAS (2008–2014) Hungarian Academy of Sciences, 1998 i Jordbruksavdelningen

Niblaeus Kerstin, Tekn.dr, styrelseordförande i Stockholm Environment Institute (SEI), akademiens preses perioden 2012–2015, 1986 i Allmänna avdelningen

Nielsen Georg, Agronom, tidl. forstander Tune landboskole o. Landbrugets inf. kontor, 1996 i Allmänna avdelningen

Nilsagård Hans, Ämnesråd, skog.lic., 2010 i Skogsavdelningen

Nilson Artur, Ph. D., Professor emeritus, 1996 i Skogsavdelningen

Nilsson Anders, Agronom, 1989 i Allmänna avdelningen

Nilsson Bo, Agr.dr, statshortonom, 1991 i Jordbruksavdelningen

O'Callaghan James, Professor emeritus of Agricultural Engineering, 1980 i Allmänna avdelningen

Odell Åsa, Lantmästare, 2006 i Jordbruksavdelningen

Ohlsson Carl Henrik, Agronom, verkställande direktör, 1991 i Jordbruksavdelningen

Ohlsson Nils, Agronom, f. d. jordbruksintendent, 1983 i Jordbruksavdelningen

Oksanen Erkki, Dr. agr., Professor, f. General Secretary of NJF, 1982 i Allmänna avdelningen

Olausson Inger, Agr.dr, hortonom, universitetslektor, akademiforskare vid Vitterhetsakademien, 2018 i Allmänna avdelningen

Olesen Jørgen E, Professor, 2009 i Allmänna avdelningen

Ollivier Louis, Dir. de Recherches, 1998 i Jordbruksavdelningen

Olofsson Stina, Agr.dr., projektledare, 2012 i Jordbruksavdelningen

Olsson Håkan, Professor, 2014 i Skogsavdelningen

Palmberg-Lerche Christel, B. Sc., M. Sc., Dr. Forestry and Agriculture h. c., 1996 i Skogsavdelningen

Palme Gunnar, Jur. kand., 2014 i Jordbruksavdelningen

Palmér Carl Henrik, Jägmästare, 2009 i Skogsavdelningen

Pedersen Knud Børge, D. V. Sc., Cand. theol., Direktör emeritus, 1997 i Jordbruksavdelningen

Pehrson Inger, Seniorkonsult, agronom, 2000 i Jordbruksavdelningen

Pehrson Lars Gösta, Agronom, f. d. rektor Naturbruksgymnasiet Rättvik, 1985 i Allmänna avdelningen

Perers Karin, Skribent, ordförande, 2015 i Skogsavdelningen

Perhans Karin, Fil.dr, 2017 i Skogsavdelningen

Persdotter Nylinder Lisa, Jägmästare, 2015 i Skogsavdelningen

Persson Bengt, Lantbrukare, 2013 i Allmänna avdelningen

Rabinowicz Ewa, Professor emerita, 2001 i Allmänna avdelningen

Ragnarsson Gun, Bonde, 2003 i Jordbruksavdelningen

Rambousková Hana, RN Dr., Ph. D., 1998 i Allmänna avdelningen

Ramel Otto, Hovjägmästare och ordförande Länsförsäkringar Skåne, 2001 i Jordbruksavdelningen

Randrup Thomas, Professor, 2019 i Allmänna avdelningen

Rask Lars-Olof, Ekon.dr, universitetslektor, 2002 i Skogsavdelningen

Rausing Lisbet, Doktor, 2014 i Allmänna avdelningen

Rautiainen, Risto, Professor, PhD, MS, Director Central States Center for Agricultural Safety and Health (CS-CASH), 2019 i Jordbruksavdelningen

Richardson David P, B. Sc., M. Sc., Ph. D., FIFST, FRSM, RNutr, Professor, 2004 i Allmänna avdelningen

Risinger Björn, Generaldirektör, 2016 i Allmänna avdelningen

Sachs Jeffrey D., Professor, 2008 i Allmänna avdelningen

Sahlberg Per-Åke, Lantmästare, 1982 i Jordbruksavdelningen

Sahlin Nils-Eric, Professor, 2017 i Allmänna avdelningen

Sahlström Nils-Johan, Godsägare, 1982 i Jordbruksavdelningen

Salander Björklund Elisabet, Jägmästare, 2004 i Skogsavdelningen

Sallnäs Ola, Skog.dr, professor emeritus, 1998 i Skogsavdelningen

Samuelson Karl-Rune, Civijägmästare, f.d. chef för Institutet för Skogsförbättring, 1973 i Skogsavdelningen

Samuelsson Hans, Lantbrukare, agronom, 2019 i Jordbruksavdelningen

Samuelsson Håkan, Lantmästare, 2006 i Jordbruksavdelningen

Sandberg Göran, Fil.dr., professor, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2001 i Skogsavdelningen

Tellström Richard, Docent, 2019 i Jordbruksavdelningen

Temu August B, Professor, 2000 i Skogsavdelningen

Thibier Michel, D. Sc., D. Vet., Senior Scientific Counselor, Professor, 1998 i Allmänna avdelningen

Thompson Robert, Doctor Ph., Professor emeritus, D. Sc.h.c., LLD.h.c., 1992 i Allmänna avdelningen

Thor Magnus, Skog.dr, forskningschef, ledamot av Akademikollegiet, 2004 i Skogsavdelningen

Thorhallsdottir Anna Gudrun, Ph. D., professor, 2010 i Allmänna avdelningen

Thornström Carl-Gustaf, Docent, 2006 i Allmänna avdelningen

Thorstensson Jan-Olof, Lantbrukare, ledamot av akademikollegiet, 2011 i Skogsavdelningen

Thuresson Tomas, Skog.dr, verkställande direktör, 2004 i Skogsavdelningen

Thörnelöf Eva, Senior rådgivare, 2011 i Allmänna avdelningen

Uddenberg Nils, Professor, 2001 i Allmänna avdelningen

Uggla Arvid, Vet.med.dr, professor emeritus, ledamot av Akademikollegiet, 1996 i Jordbruksavdelningen

Umebayashi Masanao, Professor emeritus, Dr. of Mie University, Tsu, Mie, Japan, 1980 i Allmänna avdelningen

Ungerth Louise, Lantmästare, 2008 i Allmänna avdelningen

Vaage Roald, 2001 i Allmänna avdelningen

Veem Katarina, Director, Swedish Water House and International Policy, 2008 i Allmänna avdelningen

Villalobos Victor M., Ph. D., 2004 i Jordbruksavdelningen

Vollbrecht Gudmund, Dr, Business Insights, 2003 i Skogsavdelningen

Vågsholm Ivar, Professor, Diplomate ECVPH, 2017 i Jordbruksavdelningen

Wachtmeister Carl-Gustaf, Civiljägmästare, 2012 i Skogsavdelningen

Wahlroos Björn, Ekon.dr., styrelseordförande, 2014 i Skogsavdelningen

Waldenström Cecilia, Fil.dr., universitetslektor, 2009 i Allmänna avdelningen

Walker Brian H, Dr., Honorary Professor Fenner School of Environment and Society, Australian National University, 2001 i Allmänna avdelningen

Wall Anders, Agr.dr h.c., Ekon.dr h.c., Med.dr h.c., generalkonsul, hedersledamot 2008, 2008 i Allmänna avdelningen

Wall Persson Lars, Agronom, verkställande direktör, 2010 i Jordbruksavdelningen

Wallgren Per, Statsveterinär, professor, 2006 i Jordbruksavdelningen

Wallin Bo, Civiljägmästare, 1999 i Skogsavdelningen

Wedin Per-Olof, Civilingenjör, verkställande direktör, 2016 i Skogsavdelningen

Weibull Peder, Fil.dr, professor emeritus, 1987 i Jordbruksavdelningen

Zilinskas Henrikas, D.V.M., Dr.Sc., Professor Habil. Dr., 1999 i Jordbruksavdelningen

Zillén Snowball Lovisa, Fil.dr, enhetschef, 2019 i Allmänna avdelningen

Åhlund Jan, Skogsteknisk chef, 2009 i Skogsavdelningen

Åhman Birgitta, Fil.dr, docent, professor, 2017 i Allmänna avdelningen

Åhnberg Annika, Konsult, 1999 i Allmänna avdelningen

Åsheim Lena, Agronom, verkställande direktör, 2018 i Jordbruksavdelningen

Åsling Per, Riksdagsledamot, lantbrukare, 2007 i Jordbruksavdelningen

Åström Lars-Eric, Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna, ordförande Bergvik Skog. Hedersledamot 2011., 1992 i Skogsavdelningen

Örlander Göran, Senior rådgivare, professor i skogsskötsel, 2008 i Skogsavdelningen

Öste Rickard, Professor, docent, Tekn. dr., VD, 2011 i Jordbruksavdelningen

Österblom Ulf, Civiljägmästare, 1993 i Skogsavdelningen

Österman Sara, Agr.dr, forskare, 2012 i Allmänna avdelningen

Österström Lars-Olof, Civiljägmästare, verkställande direktör, 1988 i Skogsavdelningen

Östman Ann-Catrin, Fil.dr., akademilektor, 2010 i Allmänna avdelningen

Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…

Biblioteket är tillsvidare stängt! Besök kan göras efter överenskommelse.