Nya ledamöter


KSLA

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien valde den 14 december 2017 in följande personer till ledamöter. De nya ledamöterna tar emot sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e Högtidsammankomst den 28 januari 2018.

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:

Professor Carl Folke, Lidingö
Docent Per Frankelius, Stockholm
Generalsekreterare Lena Johansson, Danderyd
Verkställande direktör Anders Källström, Örnsköldsvik
Professor Nils-Eric Sahlin, Lund
Professor Birgitta Åhman, Uppsala

Utländsk ledamoter i Allmänna avdelningen:

Medicine doktor Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

External Veterinary Auditor Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala
Verkställande direktör Maria Forshufvud, Råå
Omvärldsanalytiker, agronom Per Hansson, Höör
Agronom Bengt Johnsson, Aneby
Jordbruksförvaltare Christian Negendanck, Eslöv
Senior forskare Lena Rodhe, Storvreta
Professor Ingvar Vågsholm, Uppsala

Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, Pålsböle, Åland
Generalsekreterare Maria Modal, Harstad, Norge

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:

Professor Göran Berndes, Lerum
Ordförande Lena Ek, Valdemarsvik
Verkställande direktör Katarina Mowitz, Falun
Professor Erland Mårald, Umeå
Forskningssekreterare Karin Perhans, Sollentuna
Civilingenjör Johan Trolle-Löwen, Nyköping

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:

Docent Vilis Brukas, Malmö
Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland
Professor John Innes, West Vancouver, Canada

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.