Nya ledamöter


KSLA

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien valde den 14 december 2017 in följande personer till ledamöter. De nya ledamöterna tar emot sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e Högtidsammankomst den 28 januari 2018.

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:

Professor Carl Folke, Lidingö
Docent Per Frankelius, Stockholm
Generalsekreterare Lena Johansson, Danderyd
Verkställande direktör Anders Källström, Örnsköldsvik
Professor Nils-Eric Sahlin, Lund
Professor Birgitta Åhman, Uppsala

Utländsk ledamoter i Allmänna avdelningen:

Medicine doktor Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

External Veterinary Auditor Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala
Verkställande direktör Maria Forshufvud, Råå
Omvärldsanalytiker, agronom Per Hansson, Höör
Agronom Bengt Johnsson, Aneby
Jordbruksförvaltare Christian Negendanck, Eslöv
Senior forskare Lena Rodhe, Storvreta
Professor Ingvar Vågsholm, Uppsala

Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, Pålsböle, Åland
Generalsekreterare Maria Modal, Harstad, Norge

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:

Professor Göran Berndes, Lerum
Ordförande Lena Ek, Valdemarsvik
Verkställande direktör Katarina Mowitz, Falun
Professor Erland Mårald, Umeå
Forskningssekreterare Karin Perhans, Sollentuna
Civilingenjör Johan Trolle-Löwen, Nyköping

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:

Docent Vilis Brukas, Malmö
Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland
Professor John Innes, West Vancouver, Canada

 


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.