Ledamöter

Ledamöterna är akademiens främsta resurs. Svensk eller utländsk medborgare, som är känd för framstående insikt och erfarenhet inom akademiens verksamhetsområde, kan väljas till ledamot. Endast svenska ledamöter kan nominera kandidater.


Inom akademien finns tre avdelningar:

  • Allmänna avdelningen
  • Jordbruksavdelningen
  • Skogsavdelningen

Varje avdelning består av svenska ledamöter, hedersledamöter och internationella ledamöter. De kommer från forskning, praktik, administration och näringsliv men företräder i akademien sin personliga kompetens. Många av dem återfinns bland de främsta företrädarna för de areella näringarna.

Inom respektive avdelning finns 70 rum för svenska ledamöter som är 65 år eller yngre och 25 rum för internationella ledamöter som är 65 år eller yngre.

Därtill finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.

När en ledamot fyller 66 år lämnar han eller hon sitt rum men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny ledamot väljs in i akademien. Ledamöterna utses genom val av akademien en gång per år.

Alla ledamöter

Abrahamsen Roger, Dr., professor emeritus, 2002 i Jordbruksavdelningen

Ackzell Lennart, SkogD, 2014 i Skogsavdelningen

Ahlgren Lennart, Tekn. dr., 1997 i Allmänna avdelningen

Ahlqvist Håkan, Agronom, f. d. koncernchef Lantmännen och Cerealia AB, 1997 i Allmänna avdelningen

Alekseev Alexander, Professor, 2010 i Skogsavdelningen

Allard Christina, Jur.dr, docent, professor i rättsvetenskap, 2021 i Allmänna avdelningen

Alness Kenneth, Verkställande direktör, 2008 i Allmänna avdelningen

Alsanius Beatrix, Professor, Dr. agr., 2022 i Jordbruksavdelningen

Alsmarker Tomas, Chef Innovation & Forskning, civilingenjör, tekn. lic., 2002 i Skogsavdelningen

Alwall Svennefelt Catharina, Fil.dr Ag. Work science, 2012 i Jordbruksavdelningen

Andersen Pia Haubro, Professor of Large Animal Surgery, 2015 i Jordbruksavdelningen

Anderson Robert, Professor, 1998 i Allmänna avdelningen

Andersson Bo, Agr.dr, akademiens vice preses perioden 2012–2015, 1983 i Allmänna avdelningen

Andersson Boel, Lantbrukare, 2012 i Jordbruksavdelningen

Andersson Gull Bengt, Skog.dr, professor, f. d. forskningsstationschef Skogforsk, 2006 i Skogsavdelningen

Andersson Hans, Professor, 2009 i Jordbruksavdelningen

Andersson Henrik C, Länsfiskekonsulent, 2012 i Allmänna avdelningen

Andersson Inger, Akademiens preses, civilingenjör, 1999 i Jordbruksavdelningen

Andersson Leif, Fil. dr., professor, 2001 i Jordbruksavdelningen

Andersson Lennart, Vet. med. dr., f. d. vice verkställande direktör Svensk Mjölk, 2002 i Jordbruksavdelningen

Andersson Marianne, Lantbrukare, 2021 i Jordbruksavdelningen

Andersson Rune, Agr.dr, professor, 2003 i Jordbruksavdelningen

Andersson Sten, Lantmästare, 1996 i Jordbruksavdelningen

Andersson Stig A., Agr. dr., docent, f.d. statsagronom, 1993 i Jordbruksavdelningen

Andersson-Eklund Lena, Agr.dr, docent, f. d. prorektor SLU, 2005 i Allmänna avdelningen

Andrén Björn, Civiljägmästare, 2005 i Skogsavdelningen

Angulo Fred, DVM PhD, Lead, Scientific Affairs, Tickborne and Enteric Vaccines, Medical Development & Scientific/Clinical Affairs, Pfizer Vaccines, 2015 i Jordbruksavdelningen

Annerberg Rolf, Senior Advisor, 2009 i Allmänna avdelningen

Archer John, B. Se., M. Sc., 1996 i Jordbruksavdelningen

Arnemo Kerstin, Företagare, strateg, lantmästare, 2023 i Jordbruksavdelningen

Arnold Sara, von, Fil.dr, professor em, agr.dr h.c. (UMB), akademiens preses perioden 2008–2011, 1986 i Skogsavdelningen

Arora-Jonsson Seema, Dr, professor, 2016 i Allmänna avdelningen

Arvonen Hannele, M.Sc (Graduate Forester), B.A (International Relations), MBA, 2020 i Skogsavdelningen

Aschan, Gunilla, Agronom, 2010 i Skogsavdelningen

Asikainen Antti, Executive Vice President for Research, Professor, 2013 i Skogsavdelningen

Asserståhl Roger, Civiljägmästare, f. d. stf. koncernchef Assidomän, 1991 i Skogsavdelningen

Axelsson Anna-Lena, Skog.dr, forskare, 2021 i Skogsavdelningen

Axelsson Svante, Agronom, miljöekonom, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, 2009 i Allmänna avdelningen

Baker Susan, Professor, 2012 i Allmänna avdelningen

Balodis Andris, Director, Timber Production and Deliveries, 2007 i Skogsavdelningen

Barberis Elisabetta, Professor, Dr. emerita, 2000 i Jordbruksavdelningen

Barklund Åke, Civiljägmästare, Akademiens förutvarande sekreterare och VD (2006–2012), 1991 i Skogsavdelningen

Bastrup-Birk Annemarie, Dr., PhD, Forest Expert, 2013 i Skogsavdelningen

Beck-Friis Johan, Universitetslärare, leg. veterinär, 2016 i Jordbruksavdelningen

Bendz Mårten, Skog. lic., professor emeritus vid Linnéuniversitetet i Växjö, 1973 i Allmänna avdelningen

Bengtsson Bo, Agr.dr, DTA, professor emeritus vid SLU; forskningschef, Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 1983–1991, 1996 i Allmänna avdelningen

Bengtsson Charlotte, Verkställande direktör, Tekn.dr, 2016 i Skogsavdelningen

Bengtsson Gösta, Vet. med. dr., professor emeritus, 1981 i Jordbruksavdelningen

Bengtsson Lennart E, Lantmästare, verkställande direktör, 1997 i Jordbruksavdelningen

Bengtsson Nils, Professor, f. d. verkställande direktör i SIK, 1986 i Allmänna avdelningen

Bentzer Bengt, Professor, 2000 i Jordbruksavdelningen

Berg Gunilla, Agronom, f d växtskyddsrådgivare, 2013 i Jordbruksavdelningen

Berg Magnus, Näringspolitisk chef, 2021 i Skogsavdelningen

Bergh Johan, Professor, 2020 i Skogsavdelningen

Bergkvist Göran, Professor, 2022 i Jordbruksavdelningen

Berglund Emma, Skogsdirektör, jägmästare, 2020 i Skogsavdelningen

Bergman Annika, Lantmästare, verkställande direktör, 2004 i Jordbruksavdelningen

Bergmar Bruno, Lantbrukare, 2006 i Jordbruksavdelningen

Berndes Göran, Fil.dr, professor, docent, 2017 i Skogsavdelningen

Billgren Askwall Cissi, Nationell samordnare, 2021 i Allmänna avdelningen

Bishop Kevin, Professor, previous Pro Vice-Chancellor, 2019 i Skogsavdelningen

Biärsjö Johan, Agronom, 2007 i Jordbruksavdelningen

Björheden Rolf, Professor, Doktor, 2012 i Skogsavdelningen

Blade Stanford F, Dr., Dean of Faculty, 2018 i Allmänna avdelningen

Blennow Kristina, Professor, fil.dr, 2007 i Skogsavdelningen

Blokhuis Harry, Professor, Dr., Ir., 2007 i Jordbruksavdelningen

Bolin Olof, Agr.dr., professor emeritus, 1997 i Allmänna avdelningen

Boon Tove Enggrob, Continuing Education Manager, PhD, 2015 i Skogsavdelningen

Borgenstierna Agneta, Agronom, 1999 i Jordbruksavdelningen

Borgström Bo B, Styrelseordförande, industriråd, 2004 i Skogsavdelningen

Borgström Marcus, Agr. forst. mag., lantbruksråd, 2003 i Jordbruksavdelningen

Borring Peter, Lantmästare, 2023 i Jordbruksavdelningen

Bose Purabi, Dr., Associate Professor, 2023 i Allmänna avdelningen

Bothmer Roland, von, Fil. dr., professor emeritus, 1990 i Jordbruksavdelningen

Brasch Agneta, Agronom, f. d. avdelningschef Jordbruksverket, 1994 i Jordbruksavdelningen

Brattberg Gunilla, Fil.dr h.c., f. d. teknisk direktör & vice vd Stockholm Vatten, f. d. programchef Stockholm Environment Institute, 2006 i Allmänna avdelningen

Bredberg Carl-Johan, Civiljägmästare, f. d. Skogsteknisk chef, 1989 i Skogsavdelningen

Breemen Nico, van, Professor, dr., 2001 i Jordbruksavdelningen

Brenner Lena, Landsbygdsutvecklare, 2017 i Jordbruksavdelningen

Brennerfelt Rolf, Agronom, 2015 i Allmänna avdelningen

Brewer Garry D, Frederick K. Weyerhaeuser Professor of Resource Policy and Management, Emeritus, Yale University, 1997 i Allmänna avdelningen

Brink Lars, Agronom, civilekonom, Ph.D., M.S. Senior Advisor, 2002 i Allmänna avdelningen

Brinnen Uno, Skog.lic., 2013 i Skogsavdelningen

Broberg Jesper, Medlemschef, agronom, 2016 i Allmänna avdelningen

Brockhaus Maria, Professor, 2022 i Allmänna avdelningen

Bruce Åke, Med.dr, professor emeritus vid Livsmedelsverket, akademiens vice preses perioden 2008–2011, 1991 i Jordbruksavdelningen

Brukas Vilis, Professor, 2017 i Skogsavdelningen

Brunner Andreas, Professor, Dr., 2015 i Skogsavdelningen

Brynell Bengt, F. d. verkställande direktör i Skanek, 1983 i Allmänna avdelningen

Brynell Stig, Lantmästare, 1978 i Jordbruksavdelningen

Brynjólfson Ríkharð, Professor, 1996 i Jordbruksavdelningen

Brändström Jonas, Skog.dr., 2013 i Skogsavdelningen

Bucht Eivor, Professor emerita SLU, 1995 i Allmänna avdelningen

Burel Francoise, Doctor, 2001 i Allmänna avdelningen

Bygdeson Pär, Verkställande direktör, 2014 i Jordbruksavdelningen

Bylund Ann-Christin, Fil.dr GU, professor em SLU, rektor em SLU, 2000 i Allmänna avdelningen

Båge Lennart, Ambassadör, chef för IFAD (FN:s jordbruksutvecklingsfond) i Rom 2001–2009, 2011 i Allmänna avdelningen

Båge Renée, Professor, leg. veterinär, vet.med.dr, ECAR Diplomate, 2023 i Jordbruksavdelningen

Bäcklund Carita, Forstmästare, f. d. skogsförvaltare Orsa Besparingsskog, 2001 i Skogsavdelningen

Bäckström Lennart, DVM, Ph. D., Professor emeritus, 2000 i Jordbruksavdelningen

Bäckström Per-Ove, Skog.dr, professor emeritus vid SLU. Hedersledamot 2014., 1981 i Skogsavdelningen

Bäksted Lars, Agrarekonom, förvaltare, 2019 i Jordbruksavdelningen

Börjeson Magnus, Agronom, 2008 i Jordbruksavdelningen

Börjesson Pål, Professor, 2007 i Jordbruksavdelningen

Børsting Asbjørn, Director, 2013 i Jordbruksavdelningen

Carlander Birgitta, Agronom, lantbrukare, 2011 i Jordbruksavdelningen

Carlsson Mårten, Professor em., agr.dr h.c. (NLH), agr.forst. dr h.c., agr.dr h.c. (Tartu, Kaunas), f. d. rektor vid SLU och NOVA, akademiens preses perioden 2004–2007, hedersledamot 2011, 1978 i Jordbruksavdelningen

Carlsten Johan, Leg. vet., vet.med.dr, docent, civilingenjör, 2008 i Allmänna avdelningen

Carlström Anna, Kommunikationsstrateg, verkställande direktör Nordic Oats, agronom, 2020 i Jordbruksavdelningen

Cederberg Christel, Bitr. professor, fil.dr agr., 2002 i Jordbruksavdelningen

Cederholm Tommy, Professor, överläkare, 2015 i Jordbruksavdelningen

Chapin III Terry, Professor of Ecology, 2000 i Skogsavdelningen

Chiwona-Karltun Linley, Docent (Associate Professor), 2018 i Jordbruksavdelningen

Christensen Bent Tolstrup, Professor, DSc, 1997 i Jordbruksavdelningen

Christensen Lars Gjøl, Dr. Agric., Professor, 1997 i Jordbruksavdelningen

Claesson Claes-Göran, Agronom, lantbrukare, konsult, f. d. rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum, 2010 i Allmänna avdelningen

Clapp Jennifer, Professor, 2022 i Allmänna avdelningen

Clason Åke, Agronom, f d lantbruksråd och förbundsdirektör, 1989 i Allmänna avdelningen

Cox Paul Alan, Professor, 1999 i Allmänna avdelningen

Crawford Mia, Ansvarig EU- och internationella frågor, 2021 i Skogsavdelningen

Crochet Joseph, Diploma Engineer of the Technical University of Munich, Honorary President of the Confederation of European Forest Owners, 1997 i Skogsavdelningen

Cunningham Patrick, Professor of Animal Genetics, Dr., Former Director of Animal Production and Health, FAO, 1992 i Jordbruksavdelningen

Curman Carl, Civilekonom, 2004 i Jordbruksavdelningen

D'Amours Sophie, Professor, 2016 i Skogsavdelningen

Dabkevicius Zenonas, Professor, 2011 i Allmänna avdelningen

Dahlberg Håkan, Fil. pol. mag., f. d. koncernchef, 1993 i Allmänna avdelningen

Daily Gretchen, Bing Professor in Environmental Science, Faculty Director – The Natural Capital Project, 2013 i Allmänna avdelningen

Dalin Göran, Vet.med.dr, docent, 1998 i Jordbruksavdelningen

Danell Kjell, Professor emeritus, 2003 i Skogsavdelningen

Danielsson Gabriel, Verkställande direktör, jägmästare, kapten i Kustartilleriets reserv, 2009 i Skogsavdelningen

Danielsson-Tham Marie-Louise, Leg. vet., docent, professor, 1997 i Jordbruksavdelningen

Daveby Fredrik, Agronom, 2019 i Skogsavdelningen

Davelid Andreas, Handelspolitisk utredare, 2014 i Jordbruksavdelningen

Deltuvas Romualdas, Professor, Dr. Habil., Dr. h.c. at Latvia Agriculture University, Former Rector Lithuanian University of Agriculture, 2007 i Allmänna avdelningen

Denneberg Leif, Fv generaldirektör Jordbruksverket, 2006 i Allmänna avdelningen

Denninger Mats, Lantbrukare, 2014 i Allmänna avdelningen

Desprez Bruno, President of Florimond Desprez Veuve & Fils SAS, 2019 i Jordbruksavdelningen

Dietrichson Ulf, Civiljägmästare, f d VD Hargs Bruk AB, 2008 i Skogsavdelningen

Dirke Maria, Agronom, 2015 i Jordbruksavdelningen

Djupmarker Torbjörn, Lantmästare, 2007 i Jordbruksavdelningen

Djupström Line, PhD Naturvårdsekologi, 2023 i Skogsavdelningen

Djurberg Hans, Hållbarhetschef, 2021 i Skogsavdelningen

Dockered Bo, Lantbrukare, agr.dr h.c., f. d. ordförande i LRF, 1983 i Allmänna avdelningen

Dolling Ann, Skog.dr, forskare, 2018 i Allmänna avdelningen

Domeij Åsa, Hållbarhetschef, 2019 i Allmänna avdelningen

Dummel Klaus, Dr. rer. nat., Ltd. Forstdirektor a. D., former Director of Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V., 1996 i Skogsavdelningen

Dyring Johannes, PhD, Assistant Vice-President Business Development and Strategic Initiatives, 2013 i Allmänna avdelningen

Eckerberg Katarina, Professor emerita, fil.dr, skog.lic., 2005 i Skogsavdelningen

Edfast Ann-Britt, Skog.dr, 2008 i Skogsavdelningen

Edling Peter, Agr.dr, lantbrukare, 1993 i Jordbruksavdelningen

Edman Stefan, Författare, biolog, tekn. dr. h. c., 2008 i Allmänna avdelningen

Edqvist Lars-Erik, Vet. med. dr., professor, 1994 i Jordbruksavdelningen

Ehrenkrona Carl-Erik, Agronom, 1994 i Jordbruksavdelningen

Ehrensvärd Jan, Verkställande direktör, 2023 i Jordbruksavdelningen

Ehrensvärd Jörgen, Lantmästare, 1987 i Jordbruksavdelningen

Einarsson Stig, Vet. med. dr., dr. med. vet. h.c., professor emeritus, 1984 i Jordbruksavdelningen

Ek Bengt, Jägmästare, tidigare generalsekreterare Föreningen Skogen, 2019 i Skogsavdelningen

Ek Lena, Dr h.c., ordförande i Länsförsäkringar Östgöta, f. d. miljöminister, 2017 i Skogsavdelningen

Ekelund Axelson Lena, Professor emeritus, 2002 i Jordbruksavdelningen

Ekholm Ingvar, Civiljägmästare, f. d. skogsdirektör i Assi Domän, 1985 i Skogsavdelningen

Ekman Henrik, Journalist, Med.dr h. c., 2011 i Skogsavdelningen

Elfström Åsa, Fil. dr., f. d. departementsråd, 1993 i Allmänna avdelningen

Eliasson Hans, Skog.dr h.c., 2000 i Skogsavdelningen

Eliasson Mikael, Verkställande direktör, 2006 i Skogsavdelningen

Elmgren Ragnar, Professor emeritus, 2005 i Jordbruksavdelningen

Elmqvist Thomas, Professor, 2012 i Allmänna avdelningen

Elofsson Katarina, Professor, 2023 i Allmänna avdelningen

Elvander Marianne, Vet.med.dr, professor emerita, docent, 2001 i Jordbruksavdelningen

Emanuelson Margareta, Agr.dr, universitetslektor, 2008 i Jordbruksavdelningen

Emanuelson Ulf, Professor, agr.dr, 2007 i Jordbruksavdelningen

Emanuelsson Urban, Fil.dr, professor, 2002 i Allmänna avdelningen

Enander Göran, F d landshövding, 2003 i Allmänna avdelningen

Enell Magnus, Senior Adviser, 2011 i Allmänna avdelningen

Engfeldt Christina, F.d. informationsdirektör, FAO, 2007 i Allmänna avdelningen

Englund Lena, Vet.med.dr, docent, f. d. veterinary auditor, DG SANTE, European Commission, 2017 i Jordbruksavdelningen

Engvall Anders, Professor emeritus, VMD, f d statsepizootolog, f d generaldirektör SVA, 2005 i Allmänna avdelningen

Ericsson Göran, Professor, dekan, docent, PhD, 2018 i Skogsavdelningen

Eriksson Camilla, Fil.dr, docent, 2022 i Jordbruksavdelningen

Eriksson Gösta, Professor emeritus, 1981 i Skogsavdelningen

Eriksson Harry, Skog. dr., professor emeritus vid SLU, 1985 i Skogsavdelningen

Eriksson Hillevi, Skog.dr, 2008 i Skogsavdelningen

Eriksson Ljusk Ola, Professor, docent, fil.kand., 2012 i Skogsavdelningen

Eriksson Marianne, Civiljägmästare, 2011 i Skogsavdelningen

Eriksson Tord, Agronom, f. d. akademiagronom, f. d. generalsekreterare i NJF, 1988 i Allmänna avdelningen

Erkén Tore, Civiljägmästare, skog. lic., f. d. verkställande direktör i MoDo Skog AB, 1981 i Skogsavdelningen

Essen Hans, von, Generalsekreterare, f. d. riksjaktvårdskonsulent, biolog, 2003 i Skogsavdelningen

Evensen Øystein, Professor, 2023 i Allmänna avdelningen

Fagerström Torbjörn, Professor emeritus, f. d. prorektor vid SLU, 2000 i S

Fahlgren Krister, Civiljägmästare, f.d. direktör i Graninge Skog & Trä, 1994 i Skogsavdelningen

Fairclough Graham, Principal Research Associate, 2016 i Allmänna avdelningen

Fajersson Sven, Agronom, 2009 i Jordbruksavdelningen

Fanta Demel Teketay, Professor, 2015 i Skogsavdelningen

Fimmerstad Jan, Agronom, 2006 i Jordbruksavdelningen

Fiskesjö Anne-Li, Civiljägmästare, 2010 i Allmänna avdelningen

Fjeld Dag, Professor, Dr. Scient., 2022 i Skogsavdelningen

Fjellgren Walkeapää Anja, Renskötare, jägmästare, egenföretagare, sametingspolitiker, 2022 i Allmänna avdelningen

Fogde Madeleine, Agr.dr h.c., programchef, 2015 i Allmänna avdelningen

Fogelgren Jan-Erik, Former Senior Global Fisheries and Operations Officer, FAO, 2016 i Allmänna avdelningen

Folke Carl, Professor, 2017 i Allmänna avdelningen

Fornling Pär, Redaktör, 2020 i Allmänna avdelningen

Forsberg Gustaf, Agr.dr, 2021 i Jordbruksavdelningen

Forshufvud Maria, Agronom, 2017 i Jordbruksavdelningen

Frankelius Per, Ekon.dr, docent, innovationsledare för Agtech Sweden, 2017 i Allmänna avdelningen

Fransson Jan, F.d. länsjägmästare, 1997 i Skogsavdelningen

Fredman Peter, Professor, 2021 i Allmänna avdelningen

Fredricson Ingvar, Professor, vet.med.dr, f.d. chef för Sveriges Avels- och Hästsportcentrum Flyinge och VD Flyinge AB, 1991 i Jordbruksavdelningen

Fresco Louise O., Prof.dr.ir.em., 2000 i Allmänna avdelningen

Friberg Ragnar, Civiljägmästare, f.d. Senior Vice President vid Stora Enso Wood Supply, 1992 i Skogsavdelningen

Fries Clas, Jägmästare, skog.dr, docent i skogsskötsel, 2016 i Skogsavdelningen

Fringel Viggo, Agronom, f.d. vice verkställande direktör i LRF, 1984 i Allmänna avdelningen

Frisén Rune, Fil. lic., f.d. direktör vid Naturvårdsverket, 1994 i Allmänna avdelningen

Frost-Johansson Margareta, Utvecklingsledare, seniorkonsult, matkonsult, hushållslärare, 2006 i Jordbruksavdelningen

Fryk Jan, Civiljägmästare, skog.dr, f d vd Skogforsk, akademiens preses (2020–2023), 1990 i Skogsavdelningen

Furustam Christina, Expert internationellt påverkansarbete, 2019 i Jordbruksavdelningen

Futter Martyn, Dr., 2015 i Allmänna avdelningen

Gabrielsson Lars, Jägmästare, senior konsult, f d verkställande direktör Sydved AB, 2010 i Skogsavdelningen

Gadow Klaus, von, Dr., Dr. h. c. mult., Professor (retired) University of Göttingen, Germany; Extraordinary Professor University of Stellenbosch, South Africa; Honorary Professor Beijing Forestry University, China, 2003 i Skogsavdelningen

Gaillard-Lemdahl Marie-José, Professor emerita, 2016 i Allmänna avdelningen

Gardner David, Former CEO of Royal Agricultural Society of England, 2016 i Jordbruksavdelningen

Gauffin Elisabeth, Agronom, lantbrukare, egenföretagare, 2009 i Jordbruksavdelningen

Gemmel Pelle, Professor emeritus. Hedersledamot 2013., 2000 i Skogsavdelningen

Gerhardson Berndt, Professor emeritus, 1994 i Jordbruksavdelningen

Gerremo Inge, Pol.mag., Vet.med.dr. h.c., f. d. lantbruksråd. Hedersledamot 2013., 2013 i Jordbruksavdelningen

Gestrin Christina, Agroforstmagister, Executive MBA, folktingssekreterare vid Svenska Finlands folkting, 2014 i Jordbruksavdelningen

Gísladóttir Guđrún, Professor, 2014 i Allmänna avdelningen

Glimelius Kristina, Professor emerita, 2001 i Jordbruksavdelningen

Glynn Carolyn, PhD, Senior Advisor, 2014 i Jordbruksavdelningen

Grahn Patrik, Landskapsarkiktekt, docent, professor, 2002 i Allmänna avdelningen

Grandke Reinhard, Professor, Dr. agr., 2005 i Jordbruksavdelningen

Granqvist Carl Jan, Professor emeritus i måltidskunskap, Fil.dr h.c., 2003 i Allmänna avdelningen

Greko Christina, Leg. vet., VMD, laborator, 2005 i Jordbruksavdelningen

Gren Ing-Marie, Professor, 2013 i Allmänna avdelningen

Grennfelt Peringe, Senior Advisor, f. d. forskningsdirektör, 1994 i Skogsavdelningen

Gruvaeus Ingemar, Agronom, 2015 i Jordbruksavdelningen

Grönlund Ulla, Tekn.dr, , f. d. vd på Trätek, f. d. prefekt och prodekan på LTU, 2001 i Skogsavdelningen

Gunnarson Bengt-Olov, Lantmästare, jordbruksavdelningens ordförande, 2015 i Jordbruksavdelningen

Gunnarsson Lars Inge, Lantmästare, 2003 i Jordbruksavdelningen

Gustafson Arne, Agr. dr., professor emeritus vid SLU, 1999 i Jordbruksavdelningen

Gustafsson Bengt, Ph.D., docent, f. d. arbetsmiljöattaché i USA och Kanada, 1985 i Allmänna avdelningen

Gustafsson Lena, Professor emerita, 2000 i Skogsavdelningen

Gustafsson Maria, Verksamhetsledare, kanslichef Landsbygdsnätverket, 2022 i Allmänna avdelningen

Gustavsson Roland, Professor, 2003 i Allmänna avdelningen

Gustavsson Sture, Lantmästare, lantbrukskonsult, 2000 i Jordbruksavdelningen

Gyllenkrok Nils, Lantmästare, 1990 i Jordbruksavdelningen

Hagberg Lovisa, Fil.dr, avdelningschef Governance & Policy , 2015 i Allmänna avdelningen

Hahn Thomas, Ekonomagronom, docent, 2014 i Allmänna avdelningen

Hallberg Sramek Isabella, Skog.dr, forskare, 2022 i Skogsavdelningen

Hallén Sandgren Charlotte, Vet.med.dr, konsult, 2011 i Jordbruksavdelningen

Halling Mats, Agronom, ordförande Sveriges Fiskevattenägareförbund, egen företagare, konsult, 2012/2022 i Jordbruksavdelningen

Hambraeus Leif, Med. dr., professor emeritus vid Uppsala universitet, 1990 i Allmänna avdelningen

Hamill Shane, Director, Global Business Development, 2018 i Jordbruksavdelningen

Hammar Sven Erik, Skogsägare, ordförande i Confederation of European Forest Owners (CEPF), 2002 i Skogsavdelningen

Hansen Hans Jørn, Principal administrator, 1996 i Allmänna avdelningen

Hansson Bill, Prof., Dr., Dr. h.c., Dr. h.c., Hon FRES, FAAS, Director Max Planck Soc., 2006 i Jordbruksavdelningen

Hansson Mats, Seniorprofessor, 1997 i Allmänna avdelningen

Hansson Per, Agronom, 2017 i Jordbruksavdelningen

Hansson Per-Anders, Professor, 2011 i Allmänna avdelningen

Hansson Sture, Professor emeritus, 2002 i Allmänna avdelningen

Hartman Erik, Civilekonom, f d verkställande direktör, 2018 i Jordbruksavdelningen

Harttung Thomas, Kammerherre, bestyrelsesformand, 2015 i Jordbruksavdelningen

Hartzell Oscar, Civiljägmästare, f.d. verkställande direktör i Skogssällskapet, 1991 i Skogsavdelningen

Hasund Knut Per, Agr.dr, miljöekonom, 2008 i Allmänna avdelningen

Hatz Elizabeth Bonde, Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, professor, 2004 i Allmänna avdelningen

Hedin Karl, Direktör, 1998 i Skogsavdelningen

Hedlund Linda, Fil. dr, 2001 i Skogsavdelningen

Hedman Göran, Jägmästare, verkställande direktör, 2003 i Skogsavdelningen

Heino Jan, B.Sc., M.Sc., Dr. Agriculture and Forestry h.c., Forstråd, 1996 i Skogsavdelningen

Helander Carl-Anders, Agr.dr, Akademiens tidigare sekreterare och VD (2012–2017), 2006 i Jordbruksavdelningen

Helgstrand Lars, Agronom, redaktör, 1993 i Jordbruksavdelningen

Hellqvist Björnerot Lena, Veterinärchef vid Djuravdelningen, Sveriges officiella chefsveterinär (CVO), 2019 i Jordbruksavdelningen

Hellström Clara, Jägmästare, f d skogsbrukschef, 2010 i Skogsavdelningen

Helstad Klara, Skog.dr, Chef Enheten Hållbar industri, 2023 i Skogsavdelningen

Henrikson Håkan, Verkställande direktör, leg. vet., MBA, 2022 i Jordbruksavdelningen

Henriksson Robert, Direktör, trädgårdsmästare, 2002 i Jordbruksavdelningen

Hetemäki Lauri, Professor of Practice, 2017 i Skogsavdelningen

Hidén Christian, Lantmästare, lantbrukare, 2018 i Jordbruksavdelningen

Hilding-Rydevik Tuija, Professor emerita, 2018 i Allmänna avdelningen

Hjortshøj Nielsen Anton, Professor, f. direktør, 1988 i Allmänna avdelningen

Hjältén Joakim, Professor, 2015 i Skogsavdelningen

Hoel Christer, Agronom, f. d. planeringsdirektör vid SVA, 1996 i Allmänna avdelningen

Hoffman Markus, Agr.dr, 2007 i Jordbruksavdelningen

Holmén Kim, Fagdirektør, professor vid UiT, Norges Arktiske Universitet, 1998 i Allmänna avdelningen

Holmgren Anders, Civiljägmästare, f. d. departementsråd, 1984 i Skogsavdelningen

Holmgren Peter, Dr. Forestry, f. d. Director General, 2014 i Skogsavdelningen

Holmgren Sara, Fil.dr, 2022 i Skogsavdelningen

Holmlund Aleksandra, Jägmästare, 2023 i Skogsavdelningen

Husu-Kallio Jaana, DVM, PhD, Dr. h. c., 2004 i Jordbruksavdelningen

Hüttl Reinhard, Professor, Dr., Dr. h. c., 2005 i Skogsavdelningen

Hågvar Sigmund, Professor, Dr. philos., 2006 i Allmänna avdelningen

Håkansson Carina, Jägmästare, styrelseledamot, f d VD Skogsindustrierna, 2006 i Skogsavdelningen

Hård af Segerstad Louise, Director, 2018 i Allmänna avdelningen

Hägglund Björn, Skog.dr, professor emeritus, 1981 i Skogsavdelningen

Hällgren Jan-Erik, Professor emeritus, fil.dr, 1992 i Skogsavdelningen

Högberg Peter, Professor, skog.dr, civiljägmästare, 2005 i Skogsavdelningen

Idivuoma Per Gustav, Renägare, f. d. förbundsordförande, 2004 i Allmänna avdelningen

Ihse Margareta, Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003), 1998 i Allmänna avdelningen

Ingelög Torleif, Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS, 2001 i Allmänna avdelningen

Ingvarsson Lena, F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023), 2008 i Allmänna avdelningen

Innes John, Professor, 2017 i Skogsavdelningen

Isaksson Nils-Ivar, Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU, 1987 i Allmänna avdelningen

Ivarsson Pernilla, Ministerråd, 2006 i Allmänna avdelningen

Izlar Robert, Founding Director Emeritus, 2010 i Skogsavdelningen

Jacobsson Jonas, Skog.dr., 2013 i Skogsavdelningen

Jacobsson Ove, Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Norrskog, 1991 i Skogsavdelningen

Jakobsson Anna, Fil.dr., universitetslektor, landskapsarkitekt, 2012 i Allmänna avdelningen

Janson Ulf S, Lantmästare, kammarherre, 1982 i Jordbruksavdelningen

Jansson Stefan, Professor, 2022 i Allmänna avdelningen

Jensen Erik Steen, Professor emeritus, D.Sc., 2009 i Jordbruksavdelningen

Jensen-Waern Marianne, Vet. med. dr., professor, 2003 i Jordbruksavdelningen

Jewert Jenny, Jordbruksexpert, 2022 i Allmänna avdelningen

Johansson Gunnar, F. d. skogsvårdschef, civiljägmästare, 1992 i Skogsavdelningen

Johansson Jan-Olov, Med.dr.h.c., ledamot i Avd. IX, IVA, agronom, vetenskapsjournalist, 2013 i Allmänna avdelningen

Johansson Johanna, Docent, 2023 i Skogsavdelningen

Johansson Lena, Fv generalsekreterare ICC Sweden, 2017 i Allmänna avdelningen

Johansson Olof, Skogspolitisk chef, 2022 i Skogsavdelningen

Johansson-Hedberg Birgitta, Direktör, fil. kand., psykolog, 2006 i Allmänna avdelningen

Johnsen Peter B, Ph. D., 2000 i Allmänna avdelningen

Johnson Lawrence A, B.Sc., M.Sc., Ph.D., Director Emeritus, 1998 i Jordbruksavdelningen

Johnsson Bengt, Agronom, 2017 i Jordbruksavdelningen

Johnsson Sölve, Agr. dr., docent, 1993 i Jordbruksavdelningen

Johnston Johnny, Lawes Trust Senior Fellow, Honorary member 2009, 2009 i Jordbruksavdelningen

Jonsson Anders, Agronom, agr.dr, adj. professor, 2002 i Jordbruksavdelningen

Jonsson Hans, F d lantbrukare, 1991 i Allmänna avdelningen

Jonsson Helena, F. d. landshövding, lantmästare, 2010 i Jordbruksavdelningen

Jonsson Yngve P, Agronom, f. d. överingenjör, 1983 i Allmänna avdelningen

Jönsson Göran, Professor emeritus vid SLU, 1981 i Jordbruksavdelningen

Jördens Rolf, Dr.oec., 2000 i Jordbruksavdelningen

Kabo Stenberg Charlotta, Jägmästare, senior konsult, 2002 i Skogsavdelningen

Kardell Lars, Skog.dr, professor emeritus, agr.dr h.c. vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i Köpenhamn, Dr h.c. vid GIH, Stockholm, 1983 i Skogsavdelningen

Karklins Aldis, Dr. habil. agr., Professor, 1997 i Skogsavdelningen

Karlman Margareta, Fil.dr, docent, professor emerita vid SLU, 1989 i Skogsavdelningen

Karlsson Ann-Britt, Agronom, konsult, 2001 i Jordbruksavdelningen

Karlsson Anna-Karin, Business Development Manager Food Innovation and Sustainability, 2021 i Jordbruksavdelningen

Karlsson Björn, Professor em., tekn. dr., 2006 i Allmänna avdelningen

Karlsson Jerker, Skog. lic., civiljägmästare, f. d. verkställande direktör SCA Forest and Timber, 1991 i Skogsavdelningen

Karlsson Maria, Agr.dr, mjölkkvalitetsexpert, 2020 i Allmänna avdelningen

Karlsson Mikael, Docent i miljövetenskap, universitetslektor i klimatledarskap, 2023 i Allmänna avdelningen

Karlsson Sture, Senior konsult, jägmästare, 2011 i Skogsavdelningen

Karlsson Tommy, Jägmästare, 2001 i Skogsavdelningen

Kaspersson Eva, Agronom, 2014 i Jordbruksavdelningen

Keech Olivier, Dr, 2022 i Allmänna avdelningen

Keeling Linda, Professor, 2002 i Jordbruksavdelningen

Kelemu Segenet, Dr., former Director General and CEO; Emeritus Fellow, icipe, 2019 i Allmänna avdelningen

Kellomäki Seppo, Professor Emeritus, 2002 i Skogsavdelningen

Kelly Tom, Professor, 2018 i Jordbruksavdelningen

Kiessling Anders, Professor, Ph. D., 2009 i Allmänna avdelningen

Kindstrand Gunilla, Kulturjournalist, 2003 i Allmänna avdelningen

Kivijärvi Mikael, Biolog, 2021 i Allmänna avdelningen

Klausen Carsten, CEO, 2007 i Jordbruksavdelningen

Kleinschmit Daniela, Professor, 2014 i Skogsavdelningen

Klensmeden Ann, Lantbrukare, gårdsmejerist, 2005 i Jordbruksavdelningen

Klingbjer Per, Fil.dr, 2018 i Allmänna avdelningen

Klintman Mikael, Fil.dr, professor, 2023 i Allmänna avdelningen

Koch Cecilia, Agronom, 2011 i Allmänna avdelningen

Koch Niels Elers, Past President of IUFRO, Director General, Prof., dr., dr. h.c., Chairman of the board of Denmark’s national lexicon lex.dk, 1995 i Skogsavdelningen

Konijnendijk van den Bosch Cecil, Professor, Dr., 2014 i Skogsavdelningen

Koning Dirk Jan de, Professor, Dr, 2019 i Allmänna avdelningen

Konradsson Ove, Verkställande direktör, 2022 i Jordbruksavdelningen

Koppel Andres, Ph.D., former Director General of the Estonian Research Council, former Vice Rector of Estonian University of Life Sciences, 2007 i Allmänna avdelningen

Korkeala Hannu, Professor of Food Hygiene, DVM, PhD, Ms Soc Sci, 2007 i Jordbruksavdelningen

Krasny Marianne, Professor of Natural Resources, Director Civic Ecology Lab, 2015 i Allmänna avdelningen

Kreuger Jenny, Agr.dr, docent, föreståndare CKB, 2011 i Jordbruksavdelningen

Kristensson Jan, Lantmästare, 1988 i Jordbruksavdelningen

Kriström Bengt, Professor, 2011 i Skogsavdelningen

Kumm Karl-Ivar, Docent, 1988 i Jordbruksavdelningen

Kurz Werner, Dr., Senior Research Scientist, Emeritus, 2016 i Skogsavdelningen

Kusta Albinas, Professor em., dr.h., Fellow of the Lithuanian Academy of Sciences, former Rector of the Lithuanian University of Agriculture and BOVA, 1999 i Jordbruksavdelningen

Kuylenstierna Carl Henric, Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör och koncernchef Skogssällskapet, 2004 i Skogsavdelningen

Kuylenstierna Johan, Generaldirektör, Formas; hedersdoktor vid Stockholms universitet, 2009 i Allmänna avdelningen

Kylin Gina, Civilingenjör, 2008 i Jordbruksavdelningen

Källander Inger, Senior Advisor, författare, 1987 i Jordbruksavdelningen

Källström Anders, F v koncernchef LRF, 2017 i Allmänna avdelningen

Kärt Olav, Ph. D., Professor, 1995 i Jordbruksavdelningen

Kätterer Thomas, Professor, 2020 i Jordbruksavdelningen

Laestadius Lars, PhD, jägmästare, idéföretagare, adjungerad lektor, 2018 i Skogsavdelningen

Lange Ulrich, Fil.dr, professor, 2010 i Allmänna avdelningen

Larsen J. Bo, Dr. forest. et habil., professor emeritus, 2003 i Skogsavdelningen

Larsson Anders, Agr.dr, Allmänna avdelningens vice ordförande, 2013 i Allmänna avdelningen

Larsson Jimmy, Nationell affärsutvecklare, 2019 i Jordbruksavdelningen

Larsson Mårten, Civiljägmästare, 2003 i Skogsavdelningen

Larsson Stig, Professor emeritus, 2011 i Skogsavdelningen

Larsson Torbjörn, F d verkställande direktör Bergvik Skog, 2007 i Skogsavdelningen

Larsson Ulf, Verkställande direktör och koncernchef, 2023 i Skogsavdelningen

Larsson-Stern Marie, Skog. Lic., f. v. hållbarhetschef Skogforsk, Skogsavdelningens vice ordförande, 2013 i Skogsavdelningen

Lee Barbara, Doctor, 2012 i Jordbruksavdelningen

Lee Don Koo, Professor Em., Seoul National University, PhD (Iowa State University, USA), Dr. Hon. (Moscow State Forest University, Russia; Kasetsart University, Thailand), President of the IUFRO (2006-2010), 2002 i Skogsavdelningen

Lekang Odd-Ivar, Associate Professor, 2016 i Allmänna avdelningen

Levin Katarina, Jägmästare och styrelseledamot, f d koncernchef och vd Setra Group AB, 2009 i Skogsavdelningen

Lewin Harris A, Distinguished Professor of Evolution and Ecology, College of Biological Sciences; Distinguished Professor of Population Health and Reproduction, School of Veterinary Medicine; Robert and Rosabel Osborne Endowed Chair, 2007 i Jordbruksavdelningen

Lewis Richard, Current Commissioner & Past President Pennsylvania Fish and Boat Commission, Current Executive Committee Member & former President Pennsylvania Forestry Association, former President & CEO Forest Resources Association, 2002 i Skogsavdelningen

Lilja Sofia, Fil.dr naturgeografi, biolog, 2022 i Skogsavdelningen

Liljelund Lars-Erik, Fil.dr, f. d. generaldirektör Naturvårdsverket, f. d. generaldirektör Statsrådsberedningen, f. d. vd Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 1999 i Skogsavdelningen

Lillandt Martin, Forstråd, 1998 i Skogsavdelningen

Lilliehöök Agneta, Lantmästare, verkställande direktör, 2007 i Jordbruksavdelningen

Lindahl Erik, Leg. veterinär (spec kompetens grisens sjukdomar), verkställande direktör, 2016 i Jordbruksavdelningen

Lindahl Per, Lantbrukare, 2014 i Jordbruksavdelningen

Lindberg Ann, Generaldirektör, vet.med.dr, professor, 2020 i Jordbruksavdelningen

Lindborg Regina, Professor, fil.dr, 2019 i Allmänna avdelningen

Lindén Carl-Johan, Ek. mag., policyanalytiker, 2022 i Jordbruksavdelningen

Lindén Gunnar, Jägmästare, 2021 i Skogsavdelningen

Lindén Lena M, PhD h.c., f d CEO Stiftelsen Nordens Ark, 2007 i Allmänna avdelningen

Linder Sune, Professor emeritus, 1990 i Skogsavdelningen

Lindgren Sven, Fv landshövding. Hedersledamot 2018., 2018 i Allmänna avdelningen

Lindqvist Ossi V, Professor emeritus, 1997 i Allmänna avdelningen

Linnér Björn-Ola, Professor, 2020 i Allmänna avdelningen

Ljungdahl Stefan, Agronom, 2021 i Jordbruksavdelningen

Loftson Jón, Former Director of Iceland Forestry Service, 1998 i Skogsavdelningen

Lovang Ulrik, Verkställande direktör, 2014 i Jordbruksavdelningen

Luhr Fredrik, Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Skogsägarföreningen Mellanskog, 1982 i Skogsavdelningen

Lundberg Jakob, Fil.dr, Deputy Director, 2014 i Allmänna avdelningen

Lundegrén Jan, Agronom., f. d. lantbruksdirektör, 1994 i Jordbruksavdelningen

Lundeheim Nils, Professor, Agr. dr., 2009 i Jordbruksavdelningen

Lundell Sven, Skog dr., f. d. skogsdirektör, 1993 i Skogsavdelningen

Lundén Jan-Åke, Civiljägmästare, skog.dr h.c., f. d. skogschef, akademiens vice preses perioden 2004–2007, 1988 i Skogsavdelningen

Lundesjö Maria, Agr.dr, projektledare Framtidens Mat, livsmedelsagronom, lantbrukare, 2019 i Jordbruksavdelningen

Lundgren Björn, Skog dr., docent, hedersledamot 2009, 1993 i Skogsavdelningen

Lundkvist Lars-Erik, Agronom, expert, 2012 i Jordbruksavdelningen

Lundmark Jan-Erik, Fil. dr., professor emeritus vid SLU, skogsekolog, 1982 i Skogsavdelningen

Lundmark Tomas, Professor emeritus i skogsskötsel, 2010 i Skogsavdelningen

Lundqvist Jan, Fil. dr., professor, 1996 i Allmänna avdelningen

Lundqvist Peter, Agr.dr, docent, professor, 2003 i Jordbruksavdelningen

Långström Bo, Skog dr., professor emeritus, 1994 i Skogsavdelningen

Lärkeryd Pär, Verkställande direktör, 2018 i Skogsavdelningen

Magnhagen Carin, Fil.dr, professor emerita, 2004 i Allmänna avdelningen

Magnusson Ulf, Professor, leg. veterinär, 2006 i Jordbruksavdelningen

Mailer Rodney, Research Fellow, Adjunct Professor, Dr., 2011 i Jordbruksavdelningen

Malmfors Birgitta, Agr.dr, docent, f. d. studierektor vid institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1988 i Allmänna avdelningen

Marchetti Marco, Professor, 2013 i Skogsavdelningen

Marek Michal, Professor, 2013 i Skogsavdelningen

Mark Herbert Cecilia, Docent, lektor, 2019 i Skogsavdelningen

Markgren Olle, Agronom, f. d. vd Hushållningssällskapen, 2002 i Allmänna avdelningen

Martiin Carin, Forskare, 2015 i Allmänna avdelningen

Masiulis Marius, Dr., Associate Professor, 2022 i Jordbruksavdelningen

Mattsson Jens, Generaldirektör, docent, fil.dr, BSc, FLS, 2018 i Allmänna avdelningen

Mattsson Leif, Professor emeritus, docent, fil.dr, 2001 i Skogsavdelningen

Maziliauskas Antanas, Professor, Rector emeritus, 2012 i Skogsavdelningen

McAlpine Jan, Mme., 2009 i Skogsavdelningen

Meyn Klaus, Dr.sc.agr., Dr.sc.agr.h.c., 1996 i Jordbruksavdelningen

Moberg Sten, Ekonom, f. d. verkställande direktör i Svalöf Weibull AB, 2000 i Allmänna avdelningen

Modal Marie, Veterinarian, 2017 i Jordbruksavdelningen

Molander Catrin, Med.dr, 2021 i Allmänna avdelningen

Morein Bror, Veterinärmedicine doktor, 1985 i Jordbruksavdelningen

Mortensen Kirsten, Jur. Cand., f. d. ämnesråd vid Miljödepartementet, 2003 i Allmänna avdelningen

Mowitz Katarina, Jägmästare, förbundsdirektör, 2017 i Skogsavdelningen

Myrdal Eva, Fil.dr, 2003 i Skogsavdelningen

Myrdal Janken, Fil.dr, professor emeritus, 1995 i Allmänna avdelningen

Myrelid Patrik G, Agronom, strategichef, 2016 i Jordbruksavdelningen

Mårald Erland, Professor, fil.dr idéhistoria, 2017 i Skogsavdelningen

Möller Christina, Fil.dr.h.c., hushållslärare. Hedersledamot 2014., 1995 i Jordbruksavdelningen

Möller Lotta, Jägmästare, ledamot av akademikollegiet, 2018 i Skogsavdelningen

Möller Nils, Agr. dr, M. Sc., professor emeritus, 1983 i Allmänna avdelningen

Mörner Torsten, Veterinär, docent, 2012 i Jordbruksavdelningen

Negendanck Christian, Jordbruksförvaltare, 2017 i Jordbruksavdelningen

Nekby Bengt, Agr. lic., Ph. D., 1987 i Allmänna avdelningen

Nelson Bert-Owe, Agronom, f d SLA Analysgruppen, f d LRF Konsult, 1996 i Jordbruksavdelningen

Németh Tamás, Professor Dr., Secretary General of the HAS (2008–2014) Hungarian Academy of Sciences, 1998 i Jordbruksavdelningen

Niblaeus Kerstin, Tekn.dr, akademiens preses perioden 2012–2015, 1986 i Allmänna avdelningen

Nielsen Georg, Agronom, tidl. forstander Tune landboskole o. Landbrugets inf. kontor, 1996 i Allmänna avdelningen

Nilsagård Hans, Ämnesråd, skog.lic., 2010 i Skogsavdelningen

Nilson Artur, Ph. D., Professor emeritus, 1996 i Skogsavdelningen

Nilsson Anders, Agronom, 1989 i Allmänna avdelningen

Nilsson Bo, Agr.dr, statshortonom, 1991 i Jordbruksavdelningen

Nilsson Ella, Fil.dr h.c., hushållslärare, 1995 i Jordbruksavdelningen

Nilsson Måns, Verkställande direktör, 2019 i Allmänna avdelningen

Nilsson Nils-Erik, Skog. lic., professor, f. d. avdelningschef i Skogsstyrelsen, skog.dr h.c., 1966 i Skogsavdelningen

Nilsson Ove, Professor, 2019 i Skogsavdelningen

Nilsson Sten, Professor, CEO, 1990 i Skogsavdelningen

Nilsson Svante, Agronom, civilekonom, f d funktionsansvarig Jordbruksverket, 2005 i Allmänna avdelningen

Nilsson Torsten, Agr.dr, professor emeritus vid SLU, 1990 i Jordbruksavdelningen

Nilsson Urban, Professor, 2016 i Skogsavdelningen

Nordansjö Ingemar, Civiljägmästare, f. d. informationschef Skogforsk, 1987 i Skogsavdelningen

Norderhaug Ann, Fil. dr., kulturlandskapskonsulent, f. d. forskningschef, 1999 i Allmänna avdelningen

Norderhaug Kjell Magnus, Principal Scientist/Research Professor, 2023 i Allmänna avdelningen

Nordgren Magnus, Agronom, 2007 i Jordbruksavdelningen

Nordin Annika, Vice President Stora Enso Sustainable Forest Management, Professor SLU, 2012 i Skogsavdelningen

Nordin Van Gansberghe Cecilia, Civilekonom, fil. kand., tidigare ambassadör, 2016 i Allmänna avdelningen

Normark Peter, Akademisekreterare och verkställande direktör, 2023 i Allmänna avdelningen

Norrfalk Maria, Skog dr h c, civiljägmästare, f v landshövding, 1993 i Skogsavdelningen

Norrström Agge, Civiljägmästare, f. d. koncernchef i Mellanskog, 1981 i Skogsavdelningen

Norup Sven, Agronom, 2006 i Jordbruksavdelningen

Nygård Anniqa E, Företagare, 2019 i Jordbruksavdelningen

Nylinder Mats, Civiljägmästare, skog dr., professor, 1994 i Skogsavdelningen

Nyman Lennart, Docent, författare, f. d. naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF, 1993 i Allmänna avdelningen

Nyman Madeleine, Senior Adviser, 2019 i Skogsavdelningen

Nyström Stefan, Avdelningschef, 2003 i Allmänna avdelningen

Näsholm Torgny, Professor, 2015 i Skogsavdelningen

O'Callaghan James, Professor emeritus of Agricultural Engineering, 1980 i Allmänna avdelningen

Odell Åsa, Lantmästare, 2006 i Jordbruksavdelningen

Ohlsson Carl Henrik, Agronom, egen företagare, 1991 i Jordbruksavdelningen

Ohlsson Nils, Agronom, f. d. jordbruksintendent, 1983 i Jordbruksavdelningen

Olausson Inger, Agr.dr, hortonom, pedagogisk utvecklare, 2018 i Allmänna avdelningen

Olesen Jørgen E, Professor, 2009 i Allmänna avdelningen

Olofsson Stina, Agr.dr, 2012 i Jordbruksavdelningen

Olsson Håkan, Professor emeritus, 2014 i Skogsavdelningen

Olsson Kerstin, Vet.med.dr, professor emerita, 1994 i Jordbruksavdelningen

Olsson Lars, Departementsråd, 2018 i Jordbruksavdelningen

Olsson Olof, Professor i molekylärbiologi, 2010 i Jordbruksavdelningen

Olsson Per, Jägmästare, 2008 i Skogsavdelningen

Oren Ram, Professor, 2011 i Skogsavdelningen

Ortiz Ríos Rodomiro, Professor, Dr, 2019 i Jordbruksavdelningen

Oscarsson Görel, Jur. kand., f. d. universitetsdirektör, 1985 i Allmänna avdelningen

Oscarsson Helene, Kommunikations- och utvecklingsansvarig, 2020 i Jordbruksavdelningen

Oskarsson Agneta, Professor emerita, 2002 i Jordbruksavdelningen

Palmberg-Lerche Christel, B. Sc., M. Sc., Dr. Forestry and Agriculture h. c., 1996 i Skogsavdelningen

Palme Gunnar, Jur. kand., 2014 i Jordbruksavdelningen

Palmér Carl Henrik, Jägmästare, 2009 i Skogsavdelningen

Pedersen Knud Børge, D. V. Sc., Cand. theol., Direktör emeritus, 1997 i Jordbruksavdelningen

Pehrson Inger, Seniorkonsult, agronom, 2000 i Jordbruksavdelningen

Pehrson Lars Gösta, Agronom, f. d. rektor Naturbruksgymnasiet Rättvik, 1985 i Allmänna avdelningen

Perers Karin, Kulturskribent, skogsägare, 2015 i Skogsavdelningen

Perhans Karin, Fil.dr, 2017 i Skogsavdelningen

Persdotter Nylinder Lisa, Jägmästare, 2015 i Skogsavdelningen

Persson Bengt, Verkställande direktör, lantbrukare, 2013 i Allmänna avdelningen

Persson Göran, Docent, 1989 i Allmänna avdelningen

Persson Jan, Agronom, 1992 i Allmänna avdelningen

Persson Per, Skog.dr, f. d. skogsvårdschef, 1993 i Skogsavdelningen

Persson Åsa, Forskningschef/vice vd SEI, adjungerad professor Linköpings universitet , 2023 i Allmänna avdelningen

Petersson Börje, Fil.dr, 2002 i Skogsavdelningen

Petersson Ingrid, F. d. generaldirektör, 2014 i Allmänna avdelningen

Petrov Anatoly, Dr. Ec. Sc., Rector, Professor, 1999 i Skogsavdelningen

Pettersson Arne, Agr. dr., docent, jubeldoktor, 1989 i Allmänna avdelningen

Pettersson Eva, Fil.dr, Akademiens sekreterare och VD juli 2017– jan 2023, 2007 i Allmänna avdelningen

Pettersson Lars-Göran, F.d. förbundsordförande, 2005 i Allmänna avdelningen

Pettersson Ronny, Fil.dr, 2010 i Skogsavdelningen

Philipsson Jan, Agr.dr, docent, f. d. statsagronom, 1986 i Jordbruksavdelningen

Pickett John, Professor of Biological Chemistry, Dr., CBE, FRS, NAS (International Member), 2004 i Allmänna avdelningen

Pinto Correia Teresa, Ass. professor, 2002 i Allmänna avdelningen

Piussi Pietro, Former Professor, 1998 i Skogsavdelningen

Porter John R, Professor, Dr., 2014 i Allmänna avdelningen

Portin Anders, Skogsombudsman, agronomie- och forstmagister, 2013 i Skogsavdelningen

Potschin Marion, Dr (habil), Director, 2016 i Allmänna avdelningen

Poutiainen Esko, Professor emeritus, 1996 i Jordbruksavdelningen

Primavera Jurgenne H, Dr., PhD, Chief Mangrove Scientific Advisor, 2002 i Allmänna avdelningen

Primmer Eeva, Research director, professor, 2020 i Allmänna avdelningen

Prins Christopher, M. A., M. Sc., 2004 i Skogsavdelningen

Puettmann Klaus, Edmund Hayes Professor in Silviculture Alternatives, 2018 i Skogsavdelningen

Pålsson Anne-Marie, Fil.dr, docent, 1993 i Allmänna avdelningen

Rabinowicz Ewa, Professor emerita, 2001 i Allmänna avdelningen

Ragnarsson Gun, Bonde, 2003 i Jordbruksavdelningen

Rambousková Hana, RN Dr., Ph. D., 1998 i Allmänna avdelningen

Ramel Otto, Hovjägmästare och ordförande Länsförsäkringar Skåne, 2001 i Jordbruksavdelningen

Randrup Thomas, Professor, 2019 i Allmänna avdelningen

Rask Lars-Olof, Ekon.dr, 2002 i Skogsavdelningen

Rausing Lisbet, Doktor, 2014 i Allmänna avdelningen

Rautiainen, Risto, Professor, PhD, MS, Director Central States Center for Agricultural Safety and Health (CS-CASH), 2019 i Jordbruksavdelningen

Reed Maureen G., Distinguished Professor & UNESCO Chair, 2021 i Allmänna avdelningen

Relander Pär-Gustaf, Chairman, CEO, 2021 i Jordbruksavdelningen

Richardson David P, B.Sc., M.Sc., Ph.D., FIFST, FRSM, RNutr, Dr., 2004 i Allmänna avdelningen

Richert Anna, Hortonom, senior matexpert, 2021 i Allmänna avdelningen

Risinger Björn, Generaldirektör, 2016 i Allmänna avdelningen

Rivza Baiba, President of Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Professor, 2005 i Jordbruksavdelningen

Rivza Peteris, Professor, Dr. hab. sc. ing., 2010 i Allmänna avdelningen

Rockström Johan, Professor, dr., agronom, PIK Director, 2007 i Allmänna avdelningen

Rodhe Lena, Agr.dr lantbruksteknik, docent teknologi, f. d. senior forskare RISE, 2017 i Jordbruksavdelningen

Rodriguez-Martinez Heriberto, Professor emeritus i reproduktion, WMDr, Dipl ECAR, prof SLU –1991, prof LIU –2010, 2006 i Jordbruksavdelningen

Rogne Dag, Agronom, kommunstyrelsens ordförande i Säffle, 2015 i Allmänna avdelningen

Rolland Albert, Farm animal agronomist, 2014 i Jordbruksavdelningen

Ronald Pamela C., Distinguished Professor, 2022 i Allmänna avdelningen

Roos Arne, Agronom, agr. dr h.c., f. d. verkställande direktör vid Svensk Husdjursskötsel, 1978 i Jordbruksavdelningen

Rosenthal Harald, Professor, Dr., Dr. h. c., Dr. h. c., 1997 i Allmänna avdelningen

Rosling Rönnlund Anna, Vice verkställande direktör, författare, fil. kand., MSc, 2019 i Allmänna avdelningen

Rosswall Thomas, B. Sc., professor, f.d. Executive Director ICSU, 1995 i Allmänna avdelningen

Rothpfeffer Caroline, Jägmästare, skog.dr, 2018 i Skogsavdelningen

Rudolphson Tina, Lantmästare, verkställande direktör, 2022 i Jordbruksavdelningen

Rummukainen Markku, Professor, 2018 i Skogsavdelningen

Rundgren Gunnar, Konsult, 2009 i Allmänna avdelningen

Rundqvist Jan, Agronom, MBA, Jordbruksavdelningens vice ordförande, 2008 i Jordbruksavdelningen

Rutegård Åke, Tidigare VD Kött- och Charkföretagen, 2003 i Jordbruksavdelningen

Rydberg Ingrid, Agr.dr., 2010 i Jordbruksavdelningen

Rydberg Tomas, Agr.dr, f. d. statsagronom, 1994 i Jordbruksavdelningen

Rydin Bo, Ek.dr. h.c., tekn.dr. h.c., hedersordförande i SCA, 1982 i Skogsavdelningen

Rykowski Kazimierz, Professor, Ph. D. hab., 1999 i Skogsavdelningen

Rytkönen Paulina, Docent, 2016 i Jordbruksavdelningen

Rytter Elisabet, Med.dr nutrition, forsknings- och nutritionsansvarig, 2022 i Allmänna avdelningen

Rådström Lennart, Civiljägmästare, f. d. forskningschef vid Skogforsk, hedersledamot 2017, 1997 i Skogsavdelningen

Röös Elin, Docent, 2019 i Allmänna avdelningen

Sachs Jeffrey D., Professor, 2008 i Allmänna avdelningen

Sahlberg Per-Åke, Lantmästare, 1982 i Jordbruksavdelningen

Sahlin Nils-Eric, Professor, 2017 i Allmänna avdelningen

Salander Björklund Elisabet, Jägmästare, 2004 i Skogsavdelningen

Sallnäs Ola, Skog.dr, professor emeritus, 1998 i Skogsavdelningen

Samuelsson Hans, Lantbrukare, agronom, 2019 i Jordbruksavdelningen

Samuelsson Håkan, Lantmästare, 2006 i Jordbruksavdelningen

Sandahl Johanna, Agronom, ordförande European Environmental Bureau (EBB), 2020 i Allmänna avdelningen

Sandberg Göran, Fil.dr., professor, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2001 i Skogsavdelningen

Sandberg Lars-Göran, Verkställande direktör, 1996 i Skogsavdelningen

Sandgren Mats, Civiljägmästare, styrelseledamot koncernstyrelsen Södra, ordförande Föreningen Skogen, 2007 i Skogsavdelningen

Sandrup Alarik, Agronom, lantmästare, näringspolitisk chef, 2012 i Jordbruksavdelningen

Sandström Camilla, Professor, Chairholder, UNESCO chair on biosphere reserves as labs for inclusive societal transformation, 2014 i Skogsavdelningen

Sandström Jan, Civiljägmästare, hedersledamot 2012, 1990 i Skogsavdelningen

Sandøe Peter, Professor, D.Phil., 2020 i Allmänna avdelningen

Sârbu Anca, Professor, Dr., 2005 i Allmänna avdelningen

Sarlöv Herlin Ingrid, Professor, agr.dr., landskapsarkitekt, 2012 i Allmänna avdelningen

Sato Eimei, President, 2011 i Jordbruksavdelningen

Saxena Naresh, D. Ph., 2002 i Allmänna avdelningen

Schmidt Rudolf, Dr., General Manager, 2002 i Jordbruksavdelningen

Schmitz Birger, Professor, 2009 i Allmänna avdelningen

Schnürer Johan, Professor, fil.dr, rektor Örebro universitet, 2011 i Allmänna avdelningen

Scholes Mary, Professor, 2001 i Skogsavdelningen

Segerborg-Fick Ann, B.Sc., utvecklingsledare, 2013 i Skogsavdelningen

Segerstéen Christer, Skogsbrukare, 1999 i Skogsavdelningen

Segnestam Mats, Fil.dr, 2003 i Allmänna avdelningen

Selikhovkin Andrey, Professor, 2010 i Skogsavdelningen

Sennerby Forsse Lisa, Fil.dr, docent, adj. professor, dr mult. h.c., f. d. rektor Sveriges lantbruksuniversitet, akademiens preses 2016–2019, 1996 i Skogsavdelningen

Shortall Sally, Duke of Northumberland, Professor of Rural Economy, 2022 i Jordbruksavdelningen

Sigurdsson Bjarni, Professor, PhD, 2012 i Skogsavdelningen

Sigurjónsson Jóhann, Former Special Envoy on Ocean Affairs, 1999 i Allmänna avdelningen

Simons Tony, Professor, 2020 i Jordbruksavdelningen

Singh Karan, Dr., 1989 i Skogsavdelningen

Sjunnesson Sven, Skog. lic., f. d. skogsdirektör, 1984 i Skogsavdelningen

Sjöberg Fredrik, Författare, agr.dr h.c., fil.dr h.c., 2002 i Skogsavdelningen

Skarp Sven-Uno, Agronom, professor, akademiens förutvarande sekreterare och VD (1984–1999), 1973 i Allmänna avdelningen

Skogh Björn, Konsult/VD, 2008 i Skogsavdelningen

Skoglund Eric, Leg. veterinär, f. d. veterinärråd, 1989 i Jordbruksavdelningen

Smart Jane, Dr., OBE, 2006 i Allmänna avdelningen

Smith Henrik G, Professor, 2014 i Allmänna avdelningen

Sohlberg Bengt, Agrolog, Lantbruksråd, 1999 i Jordbruksavdelningen

Solti László, DVM. Ph.D., D.Sc., Professor emeritus, Dip. ECAR, 1998 i Jordbruksavdelningen

Sonesson Johan, Docent, processledare, jägmästare, 2022 i Skogsavdelningen

Sonesson Ulf, Docent, FoI-ansvarig, 2018 i Allmänna avdelningen

Sprängare Björn, Skog. dr., f. d. ståthållare, 1982 i Allmänna avdelningen

Stark Crister, Innovator, 1995 i Jordbruksavdelningen

Stenberg Christina, Civilekonom, f d verkställande direktör Svensk Fisk, 2010 i Allmänna avdelningen

Stenlid Jan, Akademiens vice preses, fil.dr., 2012 i Skogsavdelningen

Stenmark Pär, Jägmästare, Chief Sustainability Officer, Inter IKEA Group, 2020 i Skogsavdelningen

Stenseke Marie, Professor, prodekan, 2012 i Allmänna avdelningen

Stenson Ingela, Omvärldsanalytiker, 2016 i Jordbruksavdelningen

Stenström Per, F. d. verkställande direktör, hedersordförande/styrelsemedlem Bertegruppen, hedersledamot 2009, 2009 i Jordbruksavdelningen

Stigson Margareta, Agronom, f d statskonsulent och platschef vid SLU, 2004 i Allmänna avdelningen

Stordalen Gunhild Anker, MD, PhD, 2017 i Allmänna avdelningen

Strese Else-Marie, Dr., 2003 i Allmänna avdelningen

Stridsman Monika, Senior adviser, civiljägmästare, 1990 i Skogsavdelningen

Strīķis Voldemars, Dr.agr., Dr.h.c., Professor, 1996 i Allmänna avdelningen

Sturm Jacques, Director general, 1995 i Skogsavdelningen

Ståhl Göran, Professor, 2008 i Skogsavdelningen

Ståhle Gunnela, Agronom, agr.dr h.c., ordf i Vi Konsumenter, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, hedersledamot 2011, 2011 i Jordbruksavdelningen

Suhua Shen, Former Division Director, International Cooperation Center of National Forestry & Grassland Administration and National Park Administration, 2011 i Skogsavdelningen

Sukura Antti, Professor of Veterinary Pathology, 2021 i Jordbruksavdelningen

Sumelius John, Professor, Doctor of Science (Agriculture and Forestry), 2010 i Allmänna avdelningen

Sundell Björn, Agr.dr, M. Sc., seniorkonsult, akademiens vice preses perioden 2016–2019, 1986 i Allmänna avdelningen

Sundell Kristina Snuttan, Professor, Dr, 2019 i Allmänna avdelningen

Sundqvist Herman, Generaldirektör, jägmästare, skog.dr, 2009 i Skogsavdelningen

Svennersten Sjaunja Kerstin, Agr.dr, professor emerita, dekanus emerita, 2004 i Jordbruksavdelningen

Svensson Gunnar, Agr.dr., docent, 1986 i Jordbruksavdelningen

Svensson Hans Ivar, Agr.lic., f. d. föreståndare för Lantbrukskemiska stationen i Kristianstad, 1988 i Jordbruksavdelningen

Svensson Harald, BAHP-nämndens ordförande, fv. chefsekonom, fil.kand., 2009 i Jordbruksavdelningen

Svensson Lars-Göran, Lantmästare, 2013 i Jordbruksavdelningen

Svensson Patrick, Professor, 2023 i Allmänna avdelningen

Swartling Svarte, Lantmästare, 2023 i Skogsavdelningen

Sylwan Peter, Vetenskapsjournalist, agronom, 2002 i Allmänna avdelningen

Sæther Bernt-Erik, Professor, 2009 i Allmänna avdelningen

Söderberg Lena, Civiljägmästare, f d generaldirektör, 2013 i Allmänna avdelningen

Sörlin Sverker, Professor of Environmental History, 2016 i Allmänna avdelningen

Tellström Richard, Docent, 2019 i Jordbruksavdelningen

Temu August B, Professor, 2000 i Skogsavdelningen

Thibier Michel, DVM, Dr ès Sci., Professor honorarius, 1998 i Allmänna avdelningen

Thompson Robert, Doctor Ph., Professor emeritus, D. Sc.h.c., LLD.h.c., 1992 i Allmänna avdelningen

Thor Magnus, Skog.dr, forskningschef, ledamot av Akademikollegiet, 2004 i Skogsavdelningen

Thorhallsdottir Anna Gudrun, Ph. D., professor, 2010 i Allmänna avdelningen

Thornström Carl-Gustaf, Docent, 2006 i Allmänna avdelningen

Thorstensson Jan-Olof, Lantbrukare, 2011 i Skogsavdelningen

Thuresson Tomas, Skog.dr, 2004 i Skogsavdelningen

Thörnelöf Eva, Senior rådgivare, ledamot av akademikollegiet, 2011 i Allmänna avdelningen

Thörnqvist Thomas, Civiljägmästare, skog.dr, docent, professor emeritus, 2000 i Skogsavdelningen

Tibaijuka Anna, Hon. Prof., MoP for Muleba South, Tanzania, former Minister for Lands, Housing and Human Settlements Development, 2004 i Allmänna avdelningen

Tidala Sven, Agronom, f. d. verkställande direktör i Slakteriförbundet, 1979 i Allmänna avdelningen

Toll Henrik, Lantmästare, 2016 i Skogsavdelningen

Trapp Caroline, Agronom, 2001 i Allmänna avdelningen

Trolle-Löwen Johan, Civilingenjör, 2017 i Skogsavdelningen

Trozelli Lars Magnus, Godsägare, lantmästare, 1998 i Jordbruksavdelningen

Tunestål Jonas, Verkställande direktör, 2021 i Jordbruksavdelningen

Tunón Håkan, Föreståndare, forskningsledare, farm.dr, B.Sc., ledamot av Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2014 i Allmänna avdelningen

Törner Lars, Agronom, miljökonsult, 1992 i Jordbruksavdelningen

Uddenberg Nils, Professor, 2001 i Allmänna avdelningen

Uggla Arvid, Vet.med.dr, professor emeritus, dekanus em., 1996 i Jordbruksavdelningen

Ungerth Louise, Lantmästare, 2008 i Allmänna avdelningen

Vaage Roald, 2001 i Allmänna avdelningen

Veem Katarina, Head of Sustainability, 2008 i Allmänna avdelningen

Villalobos Victor M., Ph. D., 2004 i Jordbruksavdelningen

Vollbrecht Gudmund, Docent, forskare, 2003 i Skogsavdelningen

Vågsholm Ivar, Professor, Diplomate ECVPH, 2017 i Jordbruksavdelningen

Wachtmeister Carl-Gustaf, Civiljägmästare, 2012 i Skogsavdelningen

Wahlroos Björn, Ekon.dr., styrelseordförande, 2014 i Skogsavdelningen

Waldenström Cecilia, Fil.dr, 2009 i Allmänna avdelningen

Walker Brian H, Dr., Honorary Professor Fenner School of Environment and Society, Australian National University, 2001 i Allmänna avdelningen

Wall Anders, Agr.dr h.c., Ekon.dr h.c., Med.dr h.c., generalkonsul, hedersledamot 2008, 2008 i Allmänna avdelningen

Wall Persson Lars, Agronom, verkställande direktör, 2010 i Jordbruksavdelningen

Wallgren Per, Statsveterinär, professor, 2006 i Jordbruksavdelningen

Wallin Bo, Civiljägmästare, 1999 i Skogsavdelningen

Wasteson Yngvild, Professor, 2021 i Jordbruksavdelningen

Wedin Per-Olof, Civilingenjör, 2016 i Skogsavdelningen

Weibull Peder, Fil.dr, professor emeritus, 1987 i Jordbruksavdelningen

Welin-Berger Susanne, Agronom, 2015 i Jordbruksavdelningen

Welling Virpi, Affärsområdeschef Nöt, leg. veterinär, 2023 i Jordbruksavdelningen

Werner Martin, Civiljägmästare, 1987 i Skogsavdelningen

Weslien Jan, Professor, 2005 i Skogsavdelningen

Westholm Erik, Professor emeritus, 2002 i Allmänna avdelningen

Wierup Martin, Vet.med.dr, professor em, SLU; tidigare statsepizootolog SVA, veterinärråd SLV, verkställande direktör Svenska Djurhälsovården, 1998 i Jordbruksavdelningen

Wijkman Anders, Tekn.dr h.c., ordf. i Climate-KIC – innovationsprogram för klimatsmarta lösningar på EU-nivå, ordf. i Programkommittén för Nationella forskningsprogrammet för Klimat, FORMAS, 1994 i Allmänna avdelningen

Wikström Lennart, Agronom, verkställande direktör, chefredaktör, 2013 i Jordbruksavdelningen

Wiktorsson Hans, Agr.dr., Ph.D.h.c., professor emeritus, 1983 i Jordbruksavdelningen

Willén Erik, Jägmästare, Manager Precision Forestry, 2019 i Skogsavdelningen

Wiltshire Andrew, Mr., 2020 i Skogsavdelningen

Wingren Carola, Professor, 2002 i Allmänna avdelningen

Winkel Georg, Professor, Dr., 2023 i Skogsavdelningen

Wintzell Jan, Jägmästare, 2019 i Skogsavdelningen

Wirtén Håkan, Generaldirektör, 2023 i Allmänna avdelningen

Wirtén Stefan, Jägmästare, f d slottsfogde, 2001 i Skogsavdelningen

Wramner Per, Fil.dr., professor emeritus, 1993 i Allmänna avdelningen

Währborg Peter, MD, PhD, FESC, professor emeritus, 2010 i Allmänna avdelningen

Wästfelt Anders, Professor, 2015 i Allmänna avdelningen

Zilinskas Henrikas, D.V.M., Dr.Sc., Professor Habil. Dr., 1999 i Jordbruksavdelningen

Zillén Snowball Lovisa, Fil.dr, avdelningschef, 2019 i Allmänna avdelningen

Åhlund Jan, Projektledare Kommunikation, 2009 i Skogsavdelningen

Åhman Birgitta, Fil.dr, docent, professor emerita, 2017 i Allmänna avdelningen

Åhman Karin, Jur.dr, docent, professor i statsrätt, 2020 i Skogsavdelningen

Åhnberg Annika, Konsult, 1999 i Allmänna avdelningen

Åsheim Lena, Agronom, verkställande direktör, 2018 i Jordbruksavdelningen

Åsling Per, Lantbrukare, 2007 i Jordbruksavdelningen

Åström Lars-Eric, Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna. Hedersledamot 2011., 1992 i Skogsavdelningen

Åhlund Jan, Projektledare Kommunikation, 2009 i Skogsavdelningen

Åhman Birgitta, Fil.dr, docent, professor emerita, 2017 i Allmänna avdelningen

Åhman Karin, Jur.dr, docent, professor i statsrätt, 2020 i Skogsavdelningen

Åhnberg Annika, Konsult, 1999 i Allmänna avdelningen

Åsheim Lena, Agronom, verkställande direktör, 2018 i Jordbruksavdelningen

Åsling Per, Lantbrukare, 2007 i Jordbruksavdelningen

Åström Lars-Eric, Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna. Hedersledamot 2011., 1992 i Skogsavdelningen

Øistad Knut, Senior Advisor, 2021 i Skogsavdelningen

Örlander Göran, Skog.dr, docent, professor emeritus, 2008 i Skogsavdelningen

Öste Rickard, Professor, docent, Tekn. dr., VD, 2011 i Jordbruksavdelningen

Österblom Ulf, Civiljägmästare, 1993 i Skogsavdelningen

Österman Sara, Agr.dr, akademiagronom, sekreterare för Allmänna avdelningen, 2012 i Allmänna avdelningen

Österström Lars-Olof, Civiljägmästare, verkställande direktör, 1988 i Skogsavdelningen

Östman Ann-Catrin, Fil.dr., akademilektor, 2010 i Allmänna avdelningen

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.