Ledning

Akademien leds av en preses med en vice preses som ställföreträdare.
Akademiens styrelse utgörs av akademikollegium:

  • presidiet, d v s preses, vice preses och akademiens sekreterare
  • varje avdelnings ordförande och vice ordförande

Presidiet

KSLA:s presidium består fram till 2028-01-28 av preses Inger Andersson, vice preses Jan Stenlid och akademiens sekreterare och vd Peter Normark.
Presidiet samordnar under akademikollegiet planeringen av akademiens verksamhet och svarar för de uppgifter som överlämnas av akademien eller kollegiet.

Kollegiet

Förutom presidiet ingår dessa ledamöter i KSLA:s kollegium (enligt stadgar fastställda i februari 2020).

Allmänna avdelningen

Eva Thörnelöf (ordförande)
Anders Larsson (vice ordförande)

Jordbruksavdelningen

Bengt-Olov Gunnarson (ordförande)
Jan Rundqvist (vice ordförande)

Skogsavdelningen

Lotta Möller (ordförande)
Marie Larsson Stern (vice ordförande)

Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)

Harald Svensson (ordförande)

KSLA:s direktörer, preses, vice preses, sekreterare från och med 1813 (pdf).


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.