Ledning

Akademien leds av en preses med en vice preses som ställföreträdare.
Akademiens styrelse utgörs av akademikollegium:

  • presidiet, d v s preses, vice preses och akademiens sekreterare
  • varje avdelnings ordförande och vice ordförande

Presidiet

KSLA:s presidium består 2020-01-28–2023-01-28 av preses Jan Fryk, vice preses Lena Ingvarsson och akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson (2017-07-03–).
Presidiet samordnar under akademikollegiet planeringen av akademiens verksamhet och svarar för de uppgifter som överlämnas av akademien eller kollegiet.

Kollegiet

Förutom presidiet ingår dessa ledamöter i KSLA:s kollegium (enligt stadgar fastställda i februari 2020).

Allmänna avdelningen

Mats Denninger (ordförande)
Madeleine Fogde (vice ordförande)

Jordbruksavdelningen

Åke Rutegård (ordförande)
Bengt-Olov Gunnarson (vice ordförande)

Skogsavdelningen

Monika Stridsman (ordförande)
Uno Brinnen (vice ordförande)

KSLA:s preses och vice preses 1976–

Tid Preses Vice preses
1976–1979 Bengt Lyberg S Johan Treschow A
1980–1983 Johan Curman J Bengt Rudholm S
1984–1987 Lennart Hjelm A Fajer Fajersson J
1988–1991 Lennart Schotte S Jan Rendel J
1992–1995 Valfrid Paulsson A Håkan Aldén A
1996–1999 Ingemar Öhrn S Göran Hugoson J
2000–2003 Thorsten Andersson A Margareta Ihse A
2004–2007 Mårten Carlsson J Jan-Åke Lundén S
2008–2011 Sara von Arnold S Åke Bruce J
2012–2015 Kerstin Niblaeus A Bo Andersson A
2016–2019 Lisa Sennerby Forsse S Björn Sundell A
2020–2023 Jan Fryk S Lena Ingvarsson A

 

Nytt presespar

Vice preses Lena Ingvarsson och preses Jan Fryk.


2020-12-04 KSLA svar EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på Kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och…

Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…