Ledning

Akademien leds av en preses med en vice preses som ställföreträdare.
Akademiens styrelse utgörs av akademikollegium:

  • presidiet, d v s preses, vice preses och akademiens sekreterare
  • varje avdelnings ordförande och vice ordförande

Presidiet

KSLA:s presidium består 2020-01-28–2023-01-28 av preses Jan Fryk, vice preses Lena Ingvarsson och akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson (2017-07-03–).
Presidiet samordnar under akademikollegiet planeringen av akademiens verksamhet och svarar för de uppgifter som överlämnas av akademien eller kollegiet.

Kollegiet

Förutom presidiet ingår dessa ledamöter i KSLA:s kollegium (enligt stadgar fastställda i februari 2020).

Allmänna avdelningen

Mats Denninger (ordförande)
Madeleine Fogde (vice ordförande)

Jordbruksavdelningen

Åke Rutegård (ordförande)
Bengt-Olov Gunnarson (vice ordförande)

Skogsavdelningen

Monika Stridsman (ordförande)
Caroline Rothpfeffer (vice ordförande)

KSLA:s preses och vice preses 1976–

Tid Preses Vice preses
1976–1979 Bengt Lyberg S Johan Treschow A
1980–1983 Johan Curman J Bengt Rudholm S
1984–1987 Lennart Hjelm A Fajer Fajersson J
1988–1991 Lennart Schotte S Jan Rendel J
1992–1995 Valfrid Paulsson A Håkan Aldén A
1996–1999 Ingemar Öhrn S Göran Hugoson J
2000–2003 Thorsten Andersson A Margareta Ihse A
2004–2007 Mårten Carlsson J Jan-Åke Lundén S
2008–2011 Sara von Arnold S Åke Bruce J
2012–2015 Kerstin Niblaeus A Bo Andersson A
2016–2019 Lisa Sennerby Forsse S Björn Sundell A
2020–2023 Jan Fryk S Lena Ingvarsson A

 

Nytt presespar

Vice preses Lena Ingvarsson och preses Jan Fryk.


Remissvar: En samlad djurhälsoreglering

Betänkandet N2020/02751 har remitterats av Näringsdepartementet och KSLA har avgett synpunkter.

Nordiska trädgårdar på KSLA

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, arrangerar i samarbete med KSLA och Nordiska Trädgårdar, yrkeswebbinarier…

Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

KSLA-podden avsnitt 7: Om det intensiva skedet i svensk inrikespolitik, som förändrade…

Tonerna. Svenska Akademien och musiken

Del 2 i en seminarieserie som uppmärksammar Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum.