KSLA och smittsamma djursjukdomar

Vad innebär utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige för samhället och framtiden? Smittsamma djursjukdomar ingår bland de frågor som KSLA arbetat med under flera år. Våren 2023 startade KSLA:s Jordbruksavdelning Kommittén för smittsamma djursjukdomar. På den här sidan samlar vi arbetet som görs och har gjorts tidigare inom området i KSLA:s regi.


2023-12-05: Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production. The emerging antibiotic resistance poses a significant future threat and is already today resulting in millions of deaths annually. Diseases that we have been able to cure with antibiotics have again become life threatening. Inappropriate use of antibiotics in human medicine but also in animal production causes the problems. This seminar focuses on ways forward to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production. 

2023-12-05: Uppföljande workshop för akademiledamöter: Antibiotika och AMR. Sedan några år tillbaka samarbetar KSLA med Axfoundation i ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel”. Syftet är att genom det gemensamma arbetet bidra till ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens och AMR. Workshopen syftar till att identifiera de frågor och delområden där KSLA kan bidra bäst och som därför bör aktualiseras i plattformsarbetet.

2023-11-15: Seminarium: Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället i stort på kort och lång sikt? Arrangör är KSLA:s kommitté för smittsamma djursjukdomar. Hur påverkar utbrottet av afrikansk svinpest samhället och framtiden? Vilka frågor uppstår, hur reagerar samhället och vad innebär utbrottet och introduktionen av sjukdomen? KSLA:s kommitté för smittsamma djursjukdomar belyser dessa och andra angelägna frågor inom området. Moderator Ann Lindberg, SVA.
Seminariet finns inspelat.

2023-09-28: Utbrottet av svinpest visar hur viktigt utvecklingssamarbetet är skriver KSLA-ledamöterna Inge Gerremo och Arvid Uggla i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

2023-09-14: Intervju i Sveriges Radio med KSLA-ledamoten Ann Lindberg, generaldirektör SVA, med anledning av utbrottet.

_____________________________________________________________________________________________

Kommittén för smittsamma djursjukdomar startade sitt arbete våren 2023. Arbetet syftar till att bättre förebygga, trygga och säkra livsmedelsproduktionen för att undvika och begränsa en större samhällspåverkan vid utbrott av djursjukdomar med fokus på svenska förhållanden. Målet är att identifiera behovet av stödåtgärder som snabbt måste sättas in till både djurägare och förädlingsled samt ökat kunskapsutbyte mellan akademi och beslutsfattare.

______________________________________________________________________________________________

 

Tidigare KSLA-aktiviteter inom området

2021-09-07 Bertebosseminarium: Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases. Chairperson: Peter Roeder.

2021-12-17: KSLA-podden 15 Nödvändigt med samarbete mot antibiotikaresistens. Generalsekreterare Maria Smith, Axfoundation, och tidigare akademisekreterare Eva Pettersson, KSLA, samtalar under ledning av Annika Åhnberg.

 

Tidigare KSLA-publikationer inom området

KSLAT nr 5-2022: Miraklet som skapat ett monster – antibiotikaresistens/AMR med fokus på djur
Klarar vi inte globalt att reducera användningen av antibiotika till en låg och ansvarsfull nivå inom såväl jordbruk som sjukvård så riskerar världen att snart stå utan möjligheter att behandla livshotande bakteriella sjukdomstillstånd. Red: Marianne Elvander, Per Eriksson, Maria Lundesjö, Jimmy Lyhagen, Annika Åhnberg.

KSLAT nr 4-2022: Towards a new mindset for epidemic animal diseases 
At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success. This journal comprises their written contributions. Editors: Lena Englund and Marianne Elvander.

KSLAT nr 2-2019: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid
Pest, boskapspest och mjältbrand räknas alla tre som farsoter, det vill säga smittsamma sjukdomar som kan spridas fort i stora utbrott. Vilka lärdomar finns att dra från källor om äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? Hur ser kunskapsläget ut? Red: Marianne Elvander.

KSLAT nr 10-2006: Avian influenza
The aggressive H5N1 virus has been circulating among both domestic and wild fowl in Asia in particular, and is continuously spreading west. This spread seems to be occurring through trade in domestic fowl and via migratory birds. This gives us an entirely new epidemiological perspective and an unpredictable global situation. 

KSLAT nr 25-2004: New serious infectious diseases – recent history and current status
The critical SARS epidemic is probably still fresh in everyone’s mind, particularly as new cases continue to develop from time to time. Foot and mouth disease and swine fever are other well-known and dreaded diseases. A common factor in many of these new diseases is that they have their origins in areas densely populated by animals and humans in Asia. What are the risks of these diseases spreading to Europe and then to Sweden? What is being done to reduce these risks?


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…