Evaluation


KSLA

Evaluation panel for the Tandem Forest Values call 2019

  • Prof. Patricia Harvey (chair) – University of Greenwich, UK
  • Prof. Rasoul Yousefpour – University of Freiburg, Germany
  • Prof. Dr. Michael Köhl – University of Hamburg, Germany
  • Dr. Ewa Błońska – University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Poland
  • Dr. Solange Mussatto – Technical University of Denmark, Denmark
  • Prof. Lidija Zadnik Stirn – University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia
  • Professor Birger Solberg – Norwegian University of Life Sciences, Norway
  • Prof. Arthur Ragauskas – The University of Tennessee, USA
  • Dr-Ing. Simon Aicher – Materials Testing Institute University of Stuttgart; (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA), Germany
  • Prof. Dr. Thomas Udelhoven – Trier University, Germany

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…