Evaluation


KSLA

Evaluation panel for the Tandem Forest Values call 2019

  • Prof. Patricia Harvey (chair) – University of Greenwich, UK
  • Prof. Rasoul Yousefpour – University of Freiburg, Germany
  • Prof. Dr. Michael Köhl – University of Hamburg, Germany
  • Dr. Ewa Błońska – University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Poland
  • Dr. Solange Mussatto – Technical University of Denmark, Denmark
  • Prof. Lidija Zadnik Stirn – University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia
  • Professor Birger Solberg – Norwegian University of Life Sciences, Norway
  • Prof. Arthur Ragauskas – The University of Tennessee, USA
  • Dr-Ing. Simon Aicher – Materials Testing Institute University of Stuttgart; (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA), Germany
  • Prof. Dr. Thomas Udelhoven – Trier University, Germany

Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…