Evaluation


KSLA

Evaluation panel for the Tandem Forest Values call 2019

  • Prof. Patricia Harvey (chair) – University of Greenwich, UK
  • Prof. Rasoul Yousefpour – University of Freiburg, Germany
  • Prof. Dr. Michael Köhl – University of Hamburg, Germany
  • Dr. Ewa Błońska – University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Poland
  • Dr. Solange Mussatto – Technical University of Denmark, Denmark
  • Prof. Lidija Zadnik Stirn – University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia
  • Professor Birger Solberg – Norwegian University of Life Sciences, Norway
  • Prof. Arthur Ragauskas – The University of Tennessee, USA
  • Dr-Ing. Simon Aicher – Materials Testing Institute University of Stuttgart; (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA), Germany
  • Prof. Dr. Thomas Udelhoven – Trier University, Germany

Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Sök stöd ur Svenska Lantbruksveckans fond senast den 3 maj. Ansökningstiden går ut kl 24.00.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.