Tandem Forest Values kommunikation

KSLA har i uppgift att följa beviljade projekt och att sköta kommunikationen kring forskningsprogrammet.


Pressmeddelanden


Aktiviteter


Vid 2019 års högtidssammankomst delade HKH Kronprinsessan Victoria ut specialdesignade tavlor till den omgångens utsedda postdoktorer.

Haleh Hayatgheibi.

Jaanika Edesi.

Kirsi Mikkonen representerade Danila Morais de Carvalho.

Leena Penttinen.

Osmo Mattila.

Pasi Virtanen.

Wenyang Xu.

Yury Brusentsev.

Åke Olson representerade Ke Zhang.


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.