Växtnoden

Växtnoden är en kontaktpunkt och en informationskälla om modern växtförädling. Forskningen på området är mycket intensiv men debatten om tekniken är också livlig. Vårt syfte är att ge beslutsfattare inom politik, myndigheter och organisationer en aktuell bild av ämnet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom att presentera fakta vill vi skapa en öppen dialog som främjar utvecklingen av en hållbar livsmedelsförsörjning.


Till Växtnodens kommunikation

Till rapporter, inspel och dokumentation

Projektet


Priset för att avstå ny teknik

Växtnoden är en kunskapsbank för beslutsfattare som snabbt vill hitta fakta om modern växtförädling. Framtiden väntar inte. Det gäller att utnyttja tillgänglig teknik på ett klokt sätt. Det har ett pris att avstå från ny teknik, ett pris för såväl ekonomin som samhället och miljön.

Forskningen talar ibland om tre utvecklingsstadier i vår långa historia som odlare. Nya fynd visar att våra förfäder samlade in och tillredde stärkelserika frön och rötter för mer än 100 000 år sedan. I sydöstra Turkiet har man nyligen identifierat ett 12 000 år gammalt tempel. Här processades insamlad spannmål i handkvarnar i en närmast industriell skala. Något årtusende senare började odlingen av vete och andra grödor. Odlarna valde ut de bästa fröerna för nästa års odling och successivt blev grödorna domesticerade och förädlade av 40-50 000 generationer av bönder.

För drygt 200 år sedan började förädlare av rosor att styra pollineringen för att ta fram nya sorter. Men det dröjde till 1880-talet innan den vetenskapligt baserade förädlingen av grödor startade. Nya tekniker har skapat ny genetisk variation och underlättat urvalen.

Nu befinner vi oss i en tredje fas där vi i detalj kan välja de egenskaper vi vill gynna hos olika grödor. Med geneditering, t.ex. CrisprCas9, kan genetisk variation skapas.

Den kunskapen kan visa sig vara avgörande för att vi skall kunna hantera långsiktiga och näraliggande utmaningar.

EU har en mycket strikt reglering nya växtsorter som tagits fram med GMO-teknik. Den finns beskriven under fliken Rapporter, inspel och dokument. Ett godkännande att importera GMO-växter till EU kräver dokumentation på ca 10 000 sidor, kostar minst 170 milj SEK och kan ta 6 år. För odling av GMO-växter krävs ytterligare dokumentation och en kvalificerad majoritet när medlemsstaterna röstar om godkännande. Därför finns det bara en gröda, en GMO-majs som odlas i EU. Samtidigt finns det en stor import av GMO-soja, raps, majs och bomull. Nu diskuteras om dessa regler ska gälla också när geneditering har använts. I många länder utanför EU hanteras genediterade sorter på samma sätt som konventionell växtförädling och de kan oftast inte spåras.

Sammanfattning om Växtnoden på svenska och engelska finns bifogat (pdf).

 

 


International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad…

Enaforsholmskursen 22-29 juli 2022

Flora, fåglar och fjällvett – en unik kurs i Jämtlands fjällvärld! Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien. Kursen behandlar…