Rapporter, inspel och dokumentation

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank för beslutsfattare som söker fakta i frågan om modern växtförädling. Här publiceras dokumentation, rapporter och inspel av olika typer som kan bidra till att förbättra kunskapsläget – även från tiden före projektet Växtnodens tillkomst.


Regelverk för GMO-sorter m m:


DG Sante, EU:s direktorat för hälsa och säkerhet:


Växtnoden:


KSLA:


Andra akademier:


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman.…

Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.