Rapporter, inspel och dokumentation

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank för beslutsfattare som söker fakta i frågan om modern växtförädling. Här publiceras dokumentation, rapporter och inspel av olika typer som kan bidra till att förbättra kunskapsläget – även från tiden före projektet Växtnodens tillkomst.


Regelverk för GMO-sorter m m:


DG Sante, EU:s direktorat för hälsa och säkerhet:


Växtnoden:


KSLA:


Andra akademier:


KSLA utlyser sammanlagt 8 855 000 kronor för ansökan senast 15 september

Stipendier/projekt/publicering, landsbygdens materiella värden, hortikultur och äganderätt. Sök fr o m 28 juni.

KSLA Nytt 2-2022

Den sista KSLA Nytt & Noterat, till hösten kommer nyhetsbrev med mera.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by…

Nytt nyhetsbrev från Växtnoden

Samråd inför nytt GMO-lagstiftningsförslag i EU-kommissionen, policy brief om gensaxen, presentation i riksdagen med mera.