Wallenbergprofessurerna

KSLA:s internationella gästprofessurer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar, med anledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum, sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass – en eller två per år med början 2014.

Wallenbergprofessuren syftar till att knyta framstående utländska forskare, som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till universitet och högskolor.

Den första utlysningen gick ut i augusti 2013.

Mer om Wallenbergprofessurerna under rubriken Anslag & stipendier.
Klicka HÄR för att komma dit.

To text in English.