Stiftelser

Akademien förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/resestipendier.

Stiftelsernas administrativa gruppering inom akademien:

Akademien tar årligen emot drygt 350 ansökningar om medel från stiftelserna. Vissa stiftelser sorteras in i mer än en grupp.

Begreppet Den gröna sektorn

omfattar skogs-, jord- och trädgårdsbruk, urbana grönområden samt fiske, vattenbruk och därpå baserade industri- och tjänstesektorer. Den förser samhället med både varor och tjänster:

  • råvaror och därur framställda produkter som livsmedel från växter och djur, växter, trä, träprodukter, fiber, fiberprodukter, konstruktionsmaterial, bioenergi,
  • ekosystemtjänster som biologisk mångfald, luftrening, vattenrening, markbördighet, avfallsnedbrytning,
  • tjänster i form av rekreation och rehabilitering, livskvalitet, hälsa, turism, jakt, fiske, estetiska värden, kulturella värden, boende, fritidsodling. 

De areella näringarnas välgörare

av Nils Edling 

är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer som gett Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien möjligheter att under snart två sekel bidra till utvecklingen av de areella näringarna.
Boken är inbunden, rikt illustrerad, delvis i färg, 734 s. SOLMED nr 52. ISBN 978-91-86573-02-7. Beställs via denna hemsida eller från KSLA:s bibliotek.