Stiftelser för särskilda ändamål

Utdelning ur den disponibla avkastningen i stiftelserna för särskilda ändamål inom KSLA beslutas av akademikollegiet efter interna ansökningar.

Biblioteksfonden

– för förvärv av litteratur, digitalisering, bokvård samt marknadsföring och informationsarbete.

 Moritz Fraenkel

– för antologiprojektet Jordbruk och Skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studiet av de areella näringarnas geografi och historia.

 Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom

– bevarar egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.
Barksätters egendom