Utnämningssamarbeten

Akademien samarbetar med ett flertal organisationer och stiftelser avseende beredning och utdelning av forskningsanslag och stipendier.


Anders Wall-stipendiet

Akademien medverkar idag med två representanter i Anders Walls stipendiekommitté och är behjälplig med att dela ut det årliga stipendiet. Det sker vid akademiens högtidssammankomst.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Konungen bestående av 4–6 ledamöter. KSLA, IVA, KVA och Svenskt Näringsliv utser en ledamot vardera.

Tandem Forest Values

KSLA ansvarar för beredning och administration av det svensk-finska forskningsprogrammet Tandem Forest Values. Det initierades 2017 av Kulturfonden för Sverige och Finland via regeringen och Formas, tillsammans med tre privata svenska stiftelser. Syftet är  att stärka det bilaterala samarbetet mellan forskare inom skogsområdet i de två länderna. Initiativet har resulterat i att de statliga forskningsfinansiärerna i de båda länderna kommer att fortsätta samarbetet. Akademiens uppgift idag är att följa redan beviljade projekt samt kommunikationen kring programmet.

Wallenbergprofessurerna

Akademien ansvarar för beredning och beslut av gästprofessurer som ska verka ett år i Sverige inom något av KSLA:s verksamhetsområden. Den första omgången omfattade sju professurer finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. KSLA har nu fått förtroendet att hantera ytterligare fyra professurer som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Akademien ansvarar även för kommunikationen av gästprofessurernas arbete.


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…