Evaluation


KSLA

Evaluation panel for the Tandem Forest Values call 2019

  • Prof. Patricia Harvey (chair) – University of Greenwich, UK
  • Prof. Rasoul Yousefpour – University of Freiburg, Germany
  • Prof. Dr. Michael Köhl – University of Hamburg, Germany
  • Dr. Ewa Błońska – University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Poland
  • Dr. Solange Mussatto – Technical University of Denmark, Denmark
  • Prof. Lidija Zadnik Stirn – University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia
  • Professor Birger Solberg – Norwegian University of Life Sciences, Norway
  • Prof. Arthur Ragauskas – The University of Tennessee, USA
  • Dr-Ing. Simon Aicher – Materials Testing Institute University of Stuttgart; (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA), Germany
  • Prof. Dr. Thomas Udelhoven – Trier University, Germany

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…