Granted applications


KSLA

For the Tandem Forest Values 2019 call, 45 applications were received. The following nine of those were granted:

Multifunctional, high performance cellulose-based substrates for photovoltaics and optoelectronics

 • Jaana Vapaavuori, Aalto University, Department of Chemistry and Materials Science, Finland
 • Tiffany Abitbol, RISE Bioscience and Materials, Sweden
 • Kati Miettunen, Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystem, Finland

Granted amount: 500 000 € 

Bioplastics and wax esters from wood through co-culture of bacteria and yeast

 • Yvonne Nygård, Chalmers University of Technology, Division of Industrial Biotechnology, Sweden
 • Suvi Santala, Tampere University, Finland

Granted amount: 408 000 € 

Building up wood construction markets with consumer knowledge, industrial and municipal strategies

 • Ritva Toivonen, University of Helsinki, Forest Sciences, Finland
 • Anders Roos, SLU, Sweden
 • Katja Lähtinen, Natural Resources Institute Finland (Luke), Finland

Granted amount: 399 000 € 

MAINTAIN: Managing uncertainty in sustainable forestry

 • Kyle Eyvindson, Finland, Natural Resources Institute Helsinki, Finland
 • Karin Öhman, SLU, Sweden

Granted amount: 390 000 € 

Sawing Optimization via Deep Learning and Multi-instrument Imaging

 • Lassi Roininen, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, Computational and Process Engineering, Finland
 • Ozan Öktem, Sweden, KTH, Sweden
 • Andreas Hauptmann, University of Oulu, Finland

Granted amount: 562 000 € 

Making the right choice – Impact of genetics on productivity of Norway spruce in a changing climate

 • Lasse Tarvainen, Göteborgs Universitet, Inst. för biologi och miljövetenskap
 • Annikki Mäkelä, University of Helsinki, Finland
 • Curt Almqvist, Skogforsk, Sweden

Granted amount: 352 000 €

Mixed-forest Management: Diversity to forests and bioeconomy (ManDi)

 • Saija Huuskonen, Natural Resources Institute Finland (Luke), Natural Resources unit, Finland
 • Urban Nilsson, SLU, Sweden
 • Jari Hynynen, Natural Resources Institute Finland (Luke), Finland
 • Emma Holmström, SLU, Sweden

Granted amount: 277 000 € 

Development of methods for describing the impact sound insulation in wooden floors

 • Kirsi Jarnerö, RISE, Building Technology, Sweden
 • Andreas Linderholt, Linnaeus University, Department of Mechanical Engineering, Sweden
 • Valtteri Hongisto, Turku University of Applied Science, Finland

Granted amount: 598 000 € 

Estimating Forest Resources and Quality-related Attributes Using Automated Methods and Technologies

 • Antero Kukko, Finnish Geospatial Research Institute FGI, Remote Sensing and Photogrammetry, Finland
 • Johan Holmgren, SLU, Sweden
 • Juha Hyyppä, Finnish Geospatial Research Institute FGI, Finland

Granted amount: 599 000 €

 


Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedelsförsörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…

Biblioteket är tillsvidare stängt! Besök kan göras efter överenskommelse.

Koll på biokol

Biokol drar till sig ett allt större intresse från flera olika grupper…