Forskningsutskottet


KSLA

Utskottet för forskningsfrågor

Utskottets syfte

Utskottet ska bidra till att skapa förutsättningar för att beslut som rör de gröna näringarna kan fattas på goda kunskapsmässiga grunder. Detta ska åstadkommas genom att identifiera kunskapsbehov, medverka till att öka och utveckla finansieringen av relevant forskning, och vara en arena för dialog, samverkan och idéutbyte både inom KSLA och med aktörer i samhället.

Övergripande fokus

Utskottet ska bidra till KSLA som en arena för inspiration, vågade idéer och trender, där även frågor diskuteras som ännu inte hunnit bli etablerade eller där det finns forskningskonflikter. Arbetet utgår från ett forskningsperspektiv på olika ämnesmässiga och strukturella frågor, samt politiska initiativ och samhällstrender som påverkar de gröna näringarna.

Bemanning

  • Tekn.dr Charlotte Bengtsson S (ordf)
  • Forskningssekreterare Karin Perhans S (sekr)
  • Generalsekreterare Cissi Askwall (kommunikationsansv)
  • Avdelningschef Ulrika Geber
  • Generaldirektör Jens Mattsson
  • Verkställande direktör Måns Nilsson
  • Professor Erland Mårald S
  • Forskningsansvarig, Elisabet Rytter
  • Professor Camilla Sandström S
  • Professor emeritus Arvid Uggla J

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)

2018-01-01


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.