Mentorskap

Vill du som är i början av din karriär dela dina tankar och idéer med någon som har lång erfarenhet av de gröna näringarna?

Vill du som är ledamot i akademien, dela dina tankar och erfarenheter med någon som är i början av sin karriär och som söker någon att bolla med?

I så fall kan KSLA:s Mentorskapsprogram vara något för dig! Bakom Mentorskapsprogrammet står KSLA:s ungdomsutskott.


Mentorskap 2022

KSLA:s mentorskapsprogram kopplar samman KSLA-ledamöter med unga akademiker och praktiker inom de gröna näringarna. Syftet är att programmet ska leda till personlig utveckling för både mentorer och adepter genom ett utbyte av kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar. Genom att koppla samman dagens och morgondagens ledare bidrar mentorskapsprogrammet till de gröna näringarnas hållbara utveckling och kompetensförsörjning.

Anmälan till årets program görs på denna länk – välkommen med din intresseanmälan senast den 20 februari.

Omfattning och upplägg

Programmet genomförs under ett år, med start i mars (preliminärt den 23 mars) och avslutning i december. Det innefattar tre till fyra gemensamma träffar mellan samtliga mentorer och adepter i programmet. Då ordnas föreläsningar och gruppövningar för att inspirera och utveckla deltagarna i mentorsprogrammet. Träffarna ska också ge deltagarna verktyg för att utveckla goda mentor/adept-relationer. Mellan de gemensamma träffarna uppmanas mentorer och adepter att själva utveckla sina relationer med hjälp av dessa verktyg. Avslutningsvis har deltagarna möjlighet att delta i KSLA:s årliga högtidssammankomst.

Tidigare erfarenheter

Så här säger tidigare deltagarna Katarina och Isabella om mentorskapet:

”Inte bara har vi blivit goda vänner, utan mentorskapet har också lett till något konkret. /…/ Vänskapen betyder att vi samtalar om stort och smått i vardag och arbete. Det är fint att ha en samtalspartner som är lite utanför ens vanliga krets och utanför ’bubblan’ man befinner sig i normalt. Det ger både nya personliga insikter och vidgar perspektiven.”

Nyheter i mentorskapsprogrammet 2022

Programmet har genom åren ständigt utvecklats. Från och med 2021 erbjuds möjligheten att delta digitalt i programmet för att underlätta för mentorer och adepter från hela landet att delta. Fysiskt deltagande rekommenderas ändå, i den mån förutsättningarna tillåter det, och därför arbetar vi för att kunna erbjuda reseersättning till alla deltagare i programmet.
Programmet genomförs i samarbete med företag och organisationer inom de gröna näringarna. Detta för att ytterligare stärka mentorskapsprogrammets bidrag till de gröna näringarnas utveckling och kompetensförsörjning!

Låter KSLA:s mentorskapsprogram som något för dig?

Anmälan för årets program görs här – välkommen med din anmälan!

Anmälningsformuläret finns också på engelska, klicka här.

Har du några frågor kring mentorskapsprogrammet? Eller tror att du kan bidra på annat sätt än att delta som mentor/adept? Hör då av dig till mentor@ksla.se


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.