UEAA

UEAA står för Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature.


En sammanslutning av lantbruksakademier i Bulgarien, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Sverige, Ukraina och Vitryssland. KSLA engagerar sig i UEAA framförallt genom sitt Internationella utskott.

Italien är ordförandeland för UEAA 2018–2020.

http://ueaa.info/

 


2020-12-04 KSLA svar EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på Kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och…

Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…