Ungdomsutskottet


KSLA

Utskottet för ungdomsfrågor

jobbar med ungdomsfrågor inom KSLA och vänder sig till dig som ung praktiker eller dig som studerar/studerat ämnen inom de gröna näringarna.

Målet för vår verksamhet är att bjuda in unga för att tillsammans med KSLA:s akademiledamöter utforska samtidens och framtidens gröna näringar. Genom Ungdomsutskottet får du möjlighet att delta i vårt mentorskapsprogram eller utmana andra genom en årlig case-utmaning där miljö, lantbruk, skogsbruk och resurshantering står i fokus. Det finns också möjligheter att arbeta tillsammans med akademiledamöterna i KSLA:s kommittéer och projekt.

Utskottets mål

Ungdomsutskottet ska arbeta/verka för …

 1. att bidra till att öka medvetandegraden och kunskapen kring naturresursbruk hos unga i Sverige.
 2. att marknadsföra KSLA som en självklar fristående mötesplats för nya samarbeten inom de gröna näringarna.
 3. att skapa intresse och engagera unga praktiker och akademiker att delta i och påverka KSLA:s verksamheter.

Bemanning 2020

 • Agronom Åke Clason A (ordf)
 • Fil kand Tony Gunnarsson (sekr)
 • Agronom Beatrice Ramnerö (kommunikationsansv)
 • Agronom Jonatan Fogel
 • Jägmästare Linnea Forssén
 • Agr.D Maria Karlsson
 • FD hc Ella Nilsson J
 • Docent Paulina Rytkönen J
 • Jägmästare, doktorand, Isabella Hallberg Sramek
 • Forskningschef Magnus Thor S

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)

2019-10-10

Upprinnelsen till Ungdomsutskottet står att finna i UNIK-projektet, Unga i KSLA, som startades 2013. Projektets syfte var att fortsätta ett givande samarbete som kommit igång mellan KSLA:s tre avdelningar och den gröna sektorns unga.

KSLAT 3-2013_Framtidsprojektet

UniK, utdrag KSLA-Nytt-1-2015


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…