Forskningsutskottet

Utskottet för forskningsfrågor

Utskottets syfte

Utskottet ska bidra till att skapa förutsättningar för att beslut som rör de gröna näringarna kan fattas på goda kunskapsmässiga grunder. Detta ska åstadkommas genom att identifiera kunskapsbehov, medverka till att öka och utveckla finansieringen av relevant forskning, och vara en arena för dialog, samverkan och idéutbyte både inom KSLA och med aktörer i samhället.

Övergripande fokus

Utskottet ska bidra till KSLA som en arena för inspiration, vågade idéer och trender, där även frågor diskuteras som ännu inte hunnit bli etablerade eller där det finns forskningskonflikter. Arbetet utgår från ett forskningsperspektiv på olika ämnesmässiga och strukturella frågor, samt politiska initiativ och samhällstrender som påverkar de gröna näringarna.

Bemanning

  • Tekn.dr Charlotte Bengtsson S (ordf)
  • Forskningssekreterare Karin Perhans S (sekr)
  • Generalsekreterare Cissi Askwall, Vetenskap och Allmänhet (kommunikationsansv)
  • Avdelningschef Ulrika Geber, länsstyrelsen Stockholm
  • Generaldirektör Jens Mattsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Verkställande direktör Måns Nilsson, Stockholm Environment Institute
  • Professor Erland Mårald S
  • Forskningsansvarig, Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
  • Professor Camilla Sandström S
  • Professor emeritus Arvid Uggla J

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)

2018-01-01