SIFI

Sekretariatet för Internationella skogliga frågor, SIFI, har till syfte att stödja nätverket för skoglig omvärldsanalys. SIFI var t o m  2013-06-30 en funktion under värdskap av KSLA, med KSLA:s dåvarande Kommitté för Internationella Skogsfrågor som styrgrupp.

Under nätverket finns en funktion för resursbasutveckling med representanter från olika delar av den svenska skogssektorn.

 

Sekretariatets uppgifter

  • Ta fram och bereda material för fortlöpande information om omvärlds- och resursfrågor till nätverksmedlemmar, främst genom hemsida och nyhetsbrev.
  • Stödja institutioner i nätverket som arbetar med av styrgruppen rekommenderade analysarbeten.
  • Förbereda möten och ta fram underlag för diskussioner och beslut.
  • Dokumentera och följa upp möten och fattade beslut.

Till SIFI:s egen hemsida

 

Sekretariatet för Internationella skogliga frågor