Historia

Ungdomsutskottet bildades formellt 2018 och består av totalt 10 medlemmar. Sex av de tio posterna är vikta för unga personer inom de gröna näringarna, och de återstående fyra fördelas lika på akademiens tre avdelningar och BAHP.

Redan 2012 startade en grupp SLU-studenter på uppdrag av KSLA Framtidsprojektet. Projektet kan beskrivas som en tankesmedja för unga med det specifika syftet att ta fram och presentera idéer kring hur de gröna näringarna kan komma att utvecklas till 2063 – unga studenters tankar och reflektioner kring hur de gröna näringarna skulle nyttjas och påverka samhället om 50 år. Framtidsprojektets framtidsspaning presenterades vid KSLA:s jubileumskonferens i samband med 200-årsfirandet 2013. Spaningen trycktes även som en utgåva av akademiens tidskrift: Framtidsprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063 (KSLAT nr 3-2013).

Framtidsprojektets medverkan i jubileumskonferensen blev ett uppskattat inslag och väckte på allvar frågan om ungas engagemang inom akademien.

Ur detta engagemang föddes en liten inofficiell arbetsgrupp med namnet UNIK (Unga i KSLA). Arbetet startades 2015 med syfte att utveckla och genomföra aktiviteter som kunde locka unga akademiker och praktiker till KSLA. Några av resultaten var UNIK Mentorskap och UNIK Utmaning. Dessa två verksamheter bedrevs i ett par omgångar under 2016 och 2017 tills slutligen akademien formellt bildade ett utskott – Ungdomsutskottet – för att hantera frågeställningar kring ungas deltagande i KSLA:s verksamheter och även för att arbeta med frågor rörande kompetensförsörjning inom de gröna näringarna i stort.