Mentorskap

Vill du få möjlighet att dela dina tankar och erfarenheter med någon som har lång erfarenhet av de gröna näringarna?
Eller kanske tvärtom, någon som är alldeles i början av sin karriär och som söker någon att bolla med?
I sådana fall så kan KSLA Mentorskapsprogram vara något för dig!

Mentorskapet erbjuder dig som ung i de gröna näringarna möjlighet att matchas ihop med en av KSLA:s många erfarna ledamöter – samtidigt som det erbjuder dig som KSLA-ledamot en möjlighet att matchas ihop med en ung och lovande person alldeles i början av sin karriär. Mentorer och adepter matchas ihop baserat på utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och intresseområden.

Mentorskapet har som mål att skapa nätverk som knyter samman ledamöter inom KSLA med unga studenter, yrkesverksamma och praktiker från olika verksamhetsfält. Syftet är att deltagarna ska kunna dela och utbyta kunskap och erfarenhet kring de gröna näringarna samt bidra till personlig utveckling för båda parter.

Så här säger tidigare deltagarna Katarina och Isabella om mentorskapet:

”Inte bara har vi blivit goda vänner, utan mentorskapet har också lett till något konkret…//…Vänskapen betyder att vi samtalar om stort och smått i vardag och arbete. Det är fint att ha en samtalspartner som är lite utanför ens vanliga krets och utanför ’bubblan’ man befinner sig i normalt, vilket bland annat ger nya personliga insikter och vidgar perspektiven.”

Programmet varar knappt ett år och innefattar cirka tre gemensamma fysiska träffar mellan samtliga mentorer och adepter på KSLA:s kansli i Stockholm, med möjlighet att även delta i KSLA:s årliga högtidssammankomst som avslutning. Mellan träffarna uppmanas mentorer och adepter att själva utveckla sina relationer och hålla kontakten.

Har du några frågor kring Mentorsprogrammet? Hör då av dig till mentor@ksla.se.

Med vänlig hälsning,
Arbetsgruppen för KSLA:s Mentorskapsprogram 2019

Mentorskap.

Anmäl dig till mentorskapsprogrammet senast 2019-01-31!