Huset

Drottninggatan 95 B, Stockholm

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus i centrala Stockholm byggdes 1869 för att hysa utbildning och forskning inom bergsvetenskap. Arkitekt var Fredrik Wilhelm Scholander (1816–1881). Exteriören är typisk för 1860-talets klassicistiska tradition, med s k rusticering och markerade band, gesimser, mellan våningarna. Under åren har olika akademiska institutioner huserat i byggnaden och ett par omfattande ombyggnader har gjorts.

 • 1869–1977 – Bergskolan.
 • 1917–1945 – Metallografiska institutet.
 • 1947–1971 – Stockholms högskola och universitet, men KSLA övertog ägarskapet redan 1968.
 • 1972–  – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
 • Under 1900-talet, fram till 1968, moderniserades byggnaden, fick centralvärme och toaletter, men behölls i övrigt i originalskick.
 • 1967 – Byggnaden blir byggnadsminne enligt kulturminneslagen, men skyddsbestämmelserna omfattade bara fasaderna och trapphuset.
 • 1970–1972 – Omfattande ombyggnad av interiören.
 • 1990–1991 – Ombyggnad/restaurering, arkitekt: Ove Hidemark (1931–2015).
 • 2011 – Donatorsfoajén renoveras, arkitekt: Elisabeth Bonde Hatz.
 • 2015 – Hushållningssällskapet flyttar in på biblioteksplanet.
 • 2016–2017 – omdaning av trädgården.

En rundtur

Bottenvåningen

Innanför porten ligger det lilla trapphuset som är bevarat sedan huset byggdes.
Till höger ligger Donatorsfoajén →.

KSLA:s donatorsfoajé.

Donatorsfoajén.

Det händer att vi dukar upp i Donatorsfoajén.

Det händer att vi dukar upp i Donatorsfoajén.

Längre in finns de två mindre konferensrummen Carl Johan-rummet och Bergstenrummet.

Carl-Johan-rummet

Carl Johan-rummet

KSLA Bergstenrummet.

Bergstens rum.

Till vänster ligger sessionssalen/plenisalen som rymmer närmare 100 åhörare.

KSLA:s plenisal.

Plenisalen.

En trappa upp

Till höger från trapphuset kommer man in i kollegiets rum. Ove Hidemark har ritat den karakteristiska taklampan.

KSLA:s kollegierum

Kollegierummet.

Till vänster öppnar sig biblioteket → med väggfasta bokhyllor från golv till tak, på ena sidan ett galleri.

Bibl

Biblioteket

Biblioteket

Biblioteket

Innanför biblioteket ligger von Horns rum, ett mindre konferensrum.

von Horns rum.

von Horns rum.

von Horns rum används i första hand av Hushållningssällskapet – och hyser en stor samling HS-skrifter.

von Horns rum används i första hand av Hushållningssällskapet – och hyser en stor samling HS-skrifter.

Två trappor upp

Våningen upptas av arbetsrum, vaktmästeri och pentry. Ett av hörnrummen är akademisekreterarens rum.

Källaren

Här finns matsalen, Oscars källare, vars väggar, valv och golv är i tegel. Här serveras ofta luncher och middagar i samband med akademiens olika arrangemang.

Matsalen Oscars källare ligger som sig bör i källaren i akademiens hus.

Akademihuset

KSLA:s hus ligger högst upp på Drottninggatan Stockholm.

Mer om huset