Energifrågor


KSLA

Kommittén för energifrågor

Kommittén för energifrågor har i uppdrag att öka kunskapen om skogens och jordbrukets möjlighet att bidra till ett minskat beroende av fossila bränslen samt som kolsänka.

Kommittén för energifrågor är avdelningsövergripande och leds av Skogsavdelningen.

Ledamöter

 • Sektionschef Ann Segerborg-Fick, ordf., KSLA-Skogsavdelningen
 • Forskare Carina Gunnarsson, sekr. JTI
 • Professor Helene Lundkvist, kommunikationsansv. SLU
 • Professor Göran Berndes, Chalmers
 • Affärsutvecklare Lena Bruce, Sveaskog
 • Kansliråd Sven-Olov Ericson, Näringsdepartementet
 • Senior Manager Sören Eriksson, Preem
 • Professor Per-Anders Hansson, KSLA-Allmänna avdelningen
 • VD Göran Hedman, KSLA-Skogsavdelningen
 • Programchef Mia Iwarsson Wide, Skogforsk
 • Head of Strategy Björn Leifland, LRF
 • Agronom Alarik Sandrup, KSLA-Jordbruksavdelningen

samt Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningen

 

 


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…