Resa för akademien

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ersätter kostnader i samband med resor för akademien.


Akademiens blankett för reseräkningar ska användas (hämtas till höger, ifyllbar på skärmen).

Belopp för skattefri milersättning är 1:85 SEK per kilometer.

Reseräkningen måste sändas in för betalning senast 30 dagar efter utförd resa. Alla reseräkningar ska förses med en kort beskrivning av de aktiviteter Du deltagit i. Planera resandet i god tid och utnyttja om möjligt rabatter för att hålla kostnaden nere. Med tanke på miljön ser akademien gärna att resorna sker med tåg.

Vid övernattning i Stockholm ska akademiens avtal med hotell Tegnérlunden utnyttjas. För bokning kontakta Agneta Davidsson Ohlson på kansliet, tel 08-54 54 77 12.

Originalkvitton ska bifogas reseräkningen för kostnader Du vill få ersättning för. Resor med egen bil ersätts med skattemässigt avdragsgillt belopp på 1:85 SEK per kilometer.

Tape-yes

Stapler_no

OBS! De kvitton, biljetter och liknande som Du bilägger ska tejpas upp på A4-papper och skickas till KSLA tillsammans med utskriven blankett. Använd inte häftapparat för att fästa kvitton och biljetter! Akademiens fakturahantering sker utanför huset – räkningar och kvitton scannas in och hanteras vidare elektroniskt. Det fungerar inte om kvittona är fastsatta med häftapparat.

Valutor

Kostnader anges i den valuta i vilken de betalats och omräkning görs till svenska kronor. Bifoga om möjligt kvitto för köp av valuta. Saknas underlag som visar valutakurs kommer Riksbankens genomsnittskurs för den månad under vilken resan utfördes att användas.

Uppgifter för betalning

Betalningar inom Sverige

  • Betalningsmottagarens namn och hemadress.
  • Bankkonto inklusive bankens clearingnummer.
  • Alternativt postgiro- eller bankgironummer.

För betalningar till utlandet

  • Betalningsmottagarens namn och hemadress.
  • Bankens namn och adress.
  • IBAN-nummer, kontonummer och BIC (SWIFT).

Ytterligare information: akademikamrer Sofia Dahlén, tel. 08-54 54 77 09.


2020-12-04 KSLA svar EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på Kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och…

Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…