Resa för akademien

KSLA ersätter kostnader i samband med resor för akademiens räkning. Akademiens blankett för reseräkningar ska användas.

Med tanke på miljön ser akademien gärna att resor i möjligaste mån sker med tåg. Planera gärna resa och hotell i god tid och så kostnadseffektivt som möjligt.


Reseräkningsblanketten går att fylla i på skärmen och skickas in senast 30 dagar efter utförd resa. Alla reseräkningar ska innehålla en kort beskrivning av aktiviteten man deltagit i.

Ifylld reseräkning samt kvitton och biljetter skickas till KSLA digitalt (ekonomi@ksla.se) eller per post.

Resor med tåg 
Du beställer din egen resa och får ersättning efter utförd resa.

Resor med egen bil
Resor med egen bil ersätts med skattemässigt avdragsgillt belopp på 2:50 SEK per kilometer.

Hotell
Akademien har inte längre några hotell med ledamotsrabatt men tipsar om hotell i närheten: Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67, Birger Jarl, Tulegatan 8, eller Bentleys Best Western, Drottninggatan 77.

Du bokar själv hotellet och ersättning betalas ut i efterhand.

Välkommen att kontakta Agneta D Ohlson, 08-5454 7712, om du har några frågor gällande hotell.

Uppgifter för betalning

Betalningar inom Sverige

  • Betalningsmottagarens namn och hemadress.
  • Bankkonto inklusive bankens clearingnummer.
  • Alternativt plusgiro- eller bankgironummer.

För betalningar till utlandet

  • Betalningsmottagarens namn och hemadress.
  • Bankens namn och adress.
  • IBAN-nummer, kontonummer och BIC (SWIFT).

Valutor

Kostnader anges i den valuta de betalats i och räknas om till svenska kronor.

För ytterligare information v.g. kontakta akademikamrer Sofia Dahlén, 08-5454 7709.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.