Vilka är vi

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är den naturliga mötesplatsen för den gröna sektorn.

”Akademi” är en beteckning för högre läroanstalt eller lärt samfund. Akademiens drygt 600 ledamöter kommer från forskning, praktik, administration och näringsliv men företräder i akademien sin personliga kompetens. Många av dem är bland de främsta företrädarna för de areella näringarna.

De rikstäckande kungliga akademierna i Sverige

Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735)
Kungl. Vetenskapsakademien (1739)
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753)
Kungl. Musikaliska Akademien (1771)
Kungl. Örlogsmannasällskapet (1771)
Svenska Akademien (1786)
Kungl. Krigsvetenskapsakademien (1796)
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (1919)
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (1932)

Akademierna och deras roller

Professor Lars Engwall har skrivit en uppsats i med titeln Academies and their roles in policy decisions. Den grundar sig på det föredrag som han höll då han avgick som preses i Vetenskaps-Societeten i Uppsala och kan hämtas här nedanför.

KSLA:s sigill

Ceres

I KSLA:s sigill ses Ceres, växtlighetens och den odlade jordens gudinna hos romarna. Grekerna kallade henne Demeter.

***************

Läs uppsatsen om akademiernas roller