Ledamöter

Ledamöterna är akademiens främsta resurs

Inom akademien finns tre avdelningar:

  • Allmänna avdelningen
  • Jordbruksavdelningen
  • Skogsavdelningen

Varje avdelning består av svenska ledamöter, hedersledamöter och utländska ledamöter.

Inom respektive avdelning finns 70 ”rum” för svenska ledamöter under 65 år och 25 ”rum” för utländska ledamöter under 65 år.

Därtill finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.

När en ledamot fyller 65 år lämnar han eller hon sitt ”rum” men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny ledamot väljs in i akademien. Ledamöterna utses genom val av akademien en gång per år.