Preses & vice preses

Akademiens preses och vice preses 2016–2019

FD Lisa Sennerby Forsse är akademiens preses och AgrD Björn Sundell vice preses under perioden 2016-01-28–2020-01-28. De valdes av akademien vid sammankomsten den 10 december 2015 och tillträdde i samband med akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016.

Lisa Sennerby Forsse blev filosofie doktor i strukturell botanik vid Stockholms universitet 1987 och docent i lövträdsodling vid SLU 1994. Under åren 1996–2002 var hon adjungerad professor vid SLU. Hon valdes in i KSLA:s Skogsavdelning 1996 och har varit ledamot av Kommittén för Forsknings-politiska frågor. Hon sitter för närvarande i akademiens Pris- och belöningskommitté.

Lisa Sennerby Forsse har bland annat varit forskningschef på Skogforsk, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas och rektor för SLU under åren 2006–2015. Hon är aktiv i flera internationella och nationella kommittéer och styrelser med fokus på frågor om klimat, hållbar livsmedelsproduktion och skog. Hon är hedersdoktor vid fakulteten för Science Köpenhamns universitet och vid skogsfakulteten vid universitetet i British Columbia (UBC).

Björn Sundell blev agronomie doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1982 efter att ha tagit en M.Sc vid University of Missouri-Columbia, USA, 1979. Han valdes in i KSLA:s Allmänna avdelning 1986. Han är för närvarande ordförande i KSLA:s Ekonominämnd och i den till akademien anknutna stiftelsen SLO-fonden. Han är också ledamot i akademiens Kommitté för Forskningspolitiska frågor och i styrelsen för akademiens egendom Barksätter.

Björn Sundell har varit VD för Institutet för Jordbruks- och miljöteknik (JTI), VD för Stiftelsen Lantbruksforskning samt planeringsdirektör och stf generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt. För närvarande är han verksam som ordförande för flera styrelser inom Länsförsäkringsgruppen samt som vice ordförande för Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-Stiftelsen).

KSLA-Nytt-presespar-dec2015