Att odla entreprenörskap på landsbygden – Anders Wall-seminarium


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Referat från seminarium torsdagen den 17 september 2009

Sedan 25 år samarbetar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) med Anders Walls Stiftelser att utse ”Årets Landsbygdsstipendiat”.

För att bättre förstå vad som idag driver unga kvinnor och män att utveckla företag och verksamheter på landsbygden och därmed bättre kunna vaska fram de goda förebilderna, arrangerades den 17 september 2009 seminariet Att ”odla” entreprenörskap på landsbygden. Det vände sig till dem som har stort intresse för och en viktig funktion när det gäller entreprenörskap på landsbygden.

Akademiens preses Sara von Arnold hälsade välkommen, Anders Wall gav sin syn på Entreprenörskap och efter en rad anföranden från entreprenörer och experter frå­gades ett antal företrädare för viktiga organisationer, myndigheter och beslutsfattare ut av Peter Sylwan som också ledde seminariet.

Förf: Torbjörn Wennebro