Sustainable agriculture – KSLA Nytt & Noterat nr 3/4-2012

Genteknik kan användas till att förbättra ekologisk odling. Det budskapet framför genetikern Pamela Ronald, University of California, och hennes äkta make Raoul Adamchek, före detta ekologisk lantbrukare. Detta är kontroversiellt bland ekologiska bönder i USA och i Europa är det som att svära i kyrkan, eftersom även konventionella bönder skyr genmodifierade grödor.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Pamela Ronald och Raoul Adamchek var huvudtalare på ett KSLA-seminarium med titeln ”Sustainable agriculture – does it need modern biotech?” Tillsammans har de skrivit boken Tomorrow’s Table. Organic Farming, Genetics, and the Future of Food (Oxford University Press, 2008), där de presenterar sin gemensamma vision om att gifta ihop gen­teknik med ekologiska jordbruksmetoder som en väg att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt.