Högtidstal: Landsbygdens tid är nu – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2018

Förre statsministern Göran Perssons högtidstal vid 2018 års högtidssammankomst som hade temat Landsbygd och utveckling.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Göran Persson inledde så:

Jag introduceras som lantbruksföretagare – och det är rätt. Jag driver jordbruk och skogsbruk. Men i den verksamheten har jag också tillgång till en rik intellektuell produktion: En akademi. Universitet och högskolor. Som bjuder på en aldrig sinande ström av rapporter och seminarier. Sektorn är i den meningen rik.

Med min politiska bakgrund kan jag säga att få sektorer är rikare än jord och skog på intresseorganisationer. Ja, ni känner dem alla. Det finns inte nå­got enskilt uttryck för jordbruk eller skogsbruk som inte har sin förening eller sammankomst. Och kopplat till detta, tidskrifter och tidningar.