Matens nya vägar till staden – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2018

KSLA:s Kommitté för land och stad har på temat "Matens nya vägar till staden" arbetat med att belysa trender kring maten i städerna. Berlin blev en internationell anhalt i arbetet, med sitt livliga kulturliv, sina öppna ytor och murens tyngd. Staden sätter trender, inte minst i fråga om mat och odling.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Förutom trender kring maten i städerna – stadsodlingar, saluhallar, matkassar, E-handel med mat från vissa gårdar o s v – ville kommittén prata om värderingar kring maten. Medlemmarna frågade sig om de nya formerna för matens produktion, distribution och konsumtion i städerna är företeelser i marginalen, något för vissa grupper med särskilda önskemål och tid och råd, eller om dessa fenomen varslar om större förändringar.

Berlin är ett intressant historiskt exempel; en tidig storstad i Europa, med ett väl utvecklat järnvägsnät för utbytet mellan land och stad redan för 150 år sedan. Efter andra världskriget spärrade Sovjetunionen av Berlin och dess två miljoner invånare försörjdes med mat med hjälp av i huvudsak amerikanskt flyg under en tid, tills vägar och järnvägar var farbara igen. Idag är Berlins matvägar intressanta därför att trenderna kring maten är en viktig del i stadens image som ett centrum för Europas unga kulturliv.