Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, en delrapport

Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den sista delrapporten inom ramen för IVA:s projekt "Vägval för klimatet".


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den femte och sista delrapporten som publiceras inom ramen för IVA:s projekt ”Vägval för klimatet”. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft.
Rapporten presenterades vid ett seminarium på KSLA 16 oktober 2019.


Utgivare:
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2019
Box 5073, SE-102 42 Stockholm
Tfn: 08-791 29 00


Projektledning: Ingrid Rydberg, KSLA
Text: Lennart Wikström, KSLA
Redaktör: Camilla Koebe, IVA
Illustrationer: Moa Sundkvist
Layout: Anna Lindberg & Pelle Isaksson, IVA


Denna rapport finns också att ladda ned via www.iva.se.

Rapporten i tryck är slut i vårt lager.