Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2022

Enligt Jordbruksverket har var tredje svensk lantbrukare passerat pensionsåldern och endast en av sex är under 45 år. Det är en ödesfråga för det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid. Detta diskuterades vid Ungdomsutskottets webbinarium den 4 februari.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Uteblivna ägarskiften riskerar sektorns framtid, lösningarna på samhällets miljö- och klimatutmaningar och en tryggad livsmedelsförsörjning.

Ägarskiften är en lång och komplicerad process med många beslut. I många fall är det ett livsverk som ska lämnas över och därför måste ett ägarskifte få ta tid och innehålla reflektion. Vikten av att vara lyhörda för alla inblandade parters önskemål och av att försöka förstå varandras perspektiv var något som lyftes av flera talare. Ett ägarskifte bör inte ske alltför sent då underhåll och investeringar riskerar bli eftersatta om det inte finns en plan för vem som ska ta över.

En inspelning från webbinariet finns här.