Nya tankar kring skogens hälsa – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2022

Vid webbinariet ”Nya tankar kring skogens hälsa” på KSLA den 21 mars var ett återkommande tema att det inte är givet vad en skogsskada är för något. Ett historiskt perspektiv visar att uppfattningar om skogsskador ändrats över tid och med utgångspunkt i skador idag är det tydligt att bilden av skogsskador påverkas av vem som betraktar dem.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Det betyder inte att skogsskador är oviktiga eller att inget behöver göras, bara att det krävs att olika perspektiv och kunskaper beaktas när arbetet med skogsskador utvecklas framgent. Då det kan vara svårt att ta till sig kunskap från andra i frågor där ideologiska skillnader är tydliga, behöver vi tänka på hur vi kan undvika att viss kunskap ignoreras. Detta är viktigt då det är angeläget att en bred kunskapsbas får ligga till grund för arbetet med skogens hälsa. Därtill finns det lärdomar att inhämta från historien och från andra områden för att uppnå målet att i praktiken realisera en politik som gynnar skogens hälsa.

En inspelning från webbinariet finns här.