Aktuellt från KSLA nr 1-2023

Välkommen till 2023 års första nummer av Aktuellt från KSLA.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll i Aktuellt från KSLA nr 1-2023

 • Tankar från en nytillträdd akademisekreterare.
 • Skogsskador – idag och i morgon, rapport från ett seminarium i december.
 • IUFRO 2024: Dialog om skogens framtida roll i samhällsutvecklingen, ett panelsamtal den 9 februari.
 • KSLA om Nordiska näringsrekommendationer 2022, arbetsgruppen anser att mycket saknas.
 • Petrus Artedis Ichthyologia, ”Det vill säga alla verk om fiskarna” (1738), ett av fiskforskningens stora verk för första gången på svenska.
 • Högtidssammankomst i Stadshuset den 28 januari.
 • Utlysningar.
  Nytt om ledamöter.
 • Aktiviteter på gång.
  Remiss.
  Nya publikationer.

Som vanligt är det bäst att titta på pdf:n i dubbelsidig vy med försättsblad.