Aktuellt från KSLA nr 6-2023

Årets näst sista nummer av Aktuellt från KSLA. Trevlig läsning!


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll:

  • Alexander Wilhelm Bergsten, en av akademiens stora välgörare.
  • Stad och land – oändliga anspråk och ändliga resurser. Rapport från KSLA:s caseutmaning 6–8 oktober.
  • Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå? Rapport från ett rundabordssamtal den 5 oktober.
  • Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling. Rapport från ett hybridseminarium 16 oktober.
  • Vägval i skogen – 39 idéer som (kanske) kan minska polarisering kring den brukade skogen. Rapport från överläggningsämnet vid akademisammankomsten 12 oktober.
  • Beredskap att försörja. Om KSLA:s nystartade program för försörjningsberedskap.
  • Ny bok från två KSLA-ledamöter: Jordbruk för jorden.
  • Aktiviteter på gång och nytt om ledamöter.
  • Ny bok: Sveriges landskapsmåltider
  • Utlysning: Nominera yngre forskare till stipendium från Kungafonden.

Aktuellt från KSLA publiceras endast digitalt. Vi rekommenderar att läsa den dubbelsidigt med försättsblad.