Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Årets första nummer av Aktuellt från KSLA innehåller lite om livsmedelsförsörjning i spåren av kriget i Ukraina, högtidssammankomsten, livsmedelsförsörjning i förhållande till klimatmålen, nyttan och behovet av pollinatörer… och annat. Trevlig läsning!


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Innehåll:

  • KSLA har ett nytt presespar. Kort presentation av nya preses Inger Andersson och nye vice preses Jan Stenlid.
  • Två år med krig i Ukraina – hur påverkas jordbruket och livsmedelsförsörjningen? Rapport från ett hybridseminaium den 17 januari.
  • Måltiden som kulturbärare – temat för årets högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari.
  • Kan svenskt jordbruk möta klimatmålen och samtidigt öka livsmedelsförsörjningen? Rapport från akademisammankomsten den 8 februari.
  • Ett antal av KSLA:s avgivna remissvar.
  • Inte bara blommor. Rapport från seminariet ”Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?” den 13 februari.
  • Nytt om ledamöter.
  • Aktiviteter på gång, utlysning: ansök om anslag ur Stiftelsen SLO-fonden, en ny KSLAT och ett nytt KSLA-poddavsnitt.
  • Utlysningar: Nominera mottagare av akademiens priser och belöningar inför utdelning den 28 januari 2025.
  • Utlysning: Ansök om anslag ur Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.

 

Aktuellt från KSLA publiceras endast digitalt. Vi rekommenderar att läsa den dubbelsidigt med försättsblad.