KSLAT 10-2003 Svenska satsningar på ökad träanvändning


Akademisammankomst den 10 april 2003

Sammandrag av föredrag och diskussion

Trä som byggnadsmaterial fått hjälp på vägen av att miljöfrågorna getts hög prioritet. Träanvändning är av stor betydelse för Sverige, inte minst i regioner som har många problem i övrigt. I direktiven konstateras också att det finns gott om skog som kan användas, även om vi samtidigt måste spara värdefulla naturmiljöer.

Red. akademijägmästare Bo Carlestål

Endast digital publicering.