Gron ekonomi 2014

I denna folder beskrivs bl a vad Grön ekonomi är och vad kommittén gör och vill uppnå.


Kommittén för Grön Ekonomi har till huvudsyfte att synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll för framväxten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling.

I denna folder beskrivs bl a vad Grön ekonomi är och vad kommittén gör och vill uppnå.

Viks till sexsiding.