KSLA Nytt 2-2014


Mer information

Sommarnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Klimatförändringar och grön tillväxt. Sveriges framtida elförsörjning. En Landskapsnod för dialog. Myndigheterna kring skogen. Akademiens vårexkursion. ELO:s årsmöte. Boktips från biblioteket. Enaforsholm. Med mera.